Close
 
 
 

Drepturile omului

 
 

Drepturile omului

Trebuie să ne desfășurăm întotdeauna operațiunile într-un mod care să respecte drepturile omului pentru angajații noștri, persoanele cu care lucrăm și comunitățile în care operăm.

 

Ce credem noi

Credem că trebuie respectate drepturile fundamentale ale omului, așa cum este afirmat în Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Politica noastră privind oamenii și practicile în materie de drepturi ale omului se bazează pe legislația locală și internațională a muncii, practicile recomandate și liniile directoare2.

Respectăm toate legile și reglementările aplicabile ale muncii.

 

Fără exploatare prin muncă a copiilor

Ne angajăm să ne asigurăm că operațiunile noastre nu implică exploatare prin muncă a copiilor. Încercăm să ne asigurăm că bunăstarea, sănătatea și siguranța copiilor sunt primordiale în orice moment. Recunoaștem că dezvoltarea copiilor, a comunităților și a țărilor lor este cel mai bine deservită prin educație.

Susținem Convențiile 138 și 182 ale OIM, care stabilesc principiile fundamentale privind vârsta minimă de angajare și eliminarea celor mai grave forme de exploatare prin muncă a copiilor.

Astfel:

  • nicio activitate considerată periculoasă sau care ar putea dăuna sănătății, siguranței sau moralei copiilor nu trebuie efectuată sub 18 ani
  • vârsta minimă pentru a lucra nu trebuie să fie sub vârsta legală pentru terminarea învățământului obligatoriu și, în orice caz, nu mai mică de vârsta de 15 ani;

Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte cerințele noastre privind vârsta minimă, așa cum este stabilit în Codul nostru de conduită pentru furnizori. Aceasta include, în cazul în care este permis de legislația locală, posibilitatea copiilor cu vârste între 13 și 15 ani de a efectua o muncă ușoară, cu condiția să nu le împiedice educația sau formarea profesională sau să includă orice activitate care ar putea fi dăunătoare sănătății sau dezvoltării lor (de exemplu manipularea echipamentelor mecanice sau a produselor agrochimice). De asemenea, recunoaștem ca excepție programele de formare sau practică profesională aprobate de o autoritate competentă.

 

Gestionarea drepturilor omului

Ne angajăm să promovăm drepturile omului în sfera noastră de influență, inclusiv în lanțul nostru de aprovizionare. Operăm la nivel global, inclusiv în țările care suferă de conflicte sau în care democrația, statul de drept sau dezvoltarea economică sunt fragile, iar drepturile omului sunt amenințate.

Toți furnizorii noștri trebuie să îndeplinească cerințele Codului nostru de conduită pentru furnizori, iar acest lucru este încorporat în înțelegerile noastre contractuale cu furnizorii.

Pe cât posibil, procedurile noastre ne permit să monitorizăm eficacitatea și respectarea angajamentelor noastre privind politica și Codul de conduită pentru furnizori, precum și să identificăm, să prevenim și să diminuăm riscurile, impactul și abuzurile cu privire la drepturile omului.

Ne-am angajat să investigăm și să remediem pe deplin orice problemă cu privire la drepturile omului identificată în operațiunile noastre sau în lanțul de aprovizionare și să ne străduim să asigurăm o îmbunătățire continuă. Dacă identificăm încălcări ale drepturilor omului în legătură cu un furnizor, dar nu există un angajament clar pentru acțiuni corective, lipsa de acțiune persistentă sau lipsa măsurilor de îmbunătățire va duce la încetarea colaborării noastre cu furnizorul respectiv.

 

Libertate de asociere

Respectăm libertatea de asociere și negocierea colectivă.

Angajații noștri au dreptul să fie reprezentați de sindicatele locale recunoscute de companii sau de alți reprezentanți cu bună credință. Trebuie ca acești reprezentanți să nu fie discriminați și să își poată desfășura activitățile la locul de muncă în conformitate cu legea, reglementările, relațiile și practicile de muncă prevalente și procedurile convenite ale companiei.

 

Fără exploatare a forței de muncă sau sclavie modernă

Ne angajăm să ne asigurăm că operațiunile noastre nu implică sclavie, servitudine și muncă forțată, obligatorie, involuntară, traficată sau ilegală a lucrătorilor migranți. Interzicem companiilor și angajaților din cadrul Grupului (și oricăror agenții de ocupare a forței de muncă sau terți care acționează în numele nostru):
  • să solicite lucrătorilor să plătească taxe de recrutare, să ia împrumuturi sau să plătească taxe sau depozite nerezonabile pentru servicii drept condiționare a angajării
  • să solicite lucrătorilor să predea actele de identitate, pașapoartele sau permisele drept condiționare a angajării

În cazul în care legislația națională sau procedurile de angajare necesită utilizarea actelor de identitate, le vom folosi strict în conformitate cu legea. În cazul în care actele de identitate sunt reținute sau păstrate vreodată din motive de securitate, acest lucru se va face doar cu acordul informat și în scris al lucrătorului, care trebuie să fie autentic; și cu acces nelimitat, pentru ca lucrătorul să le poată recupera în orice moment, fără constrângeri.

 

Comunități locale

Căutăm să identificăm și să înțelegem interesele sociale, economice și de mediu unice ale comunităților în care operăm.

Trebuie să identificăm riscurile specifice referitoare la drepturile omului, care pot fi relevante sau afectate de operațiunile noastre. Procedând astfel, vom solicita opiniile părților interesate, inclusiv ale angajaților și reprezentanților lor.

Vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că operațiunile noastre nu contribuie la încălcarea drepturilor omului și pentru a remedia eventualele efecte negative asupra drepturilor omului cauzate direct de acțiunile noastre.

Ne încurajăm angajații să joace un rol activ atât în comunitățile lor locale, cât și în cele de afaceri. Companiile din cadrul Grupului trebuie să caute să creeze oportunități de dezvoltare a competențelor pentru angajați și în cadrul comunităților în care operăm și să lucreze în armonie cu obiectivele de dezvoltare și inițiativele guvernelor din țările respective.

 

Toți furnizorii noștri trebuie să îndeplinească cerințele Codului nostru de conduită pentru furnizori, iar acest lucru este încorporat în înțelegerile noastre contractuale cu furnizorii.

 

Cu cine puteți vorbi

  • Superiorul dumneavoastră ierarhic
  • Persoane cu funcție superioară
  • Consilierul dumneavoastră local LEX
  • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com
2 Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale ale salariaților, principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și liniile directoare OECD pentru corporațiile multinaționale.