Close
 
 
 

Angajații noștri: respectul la locul de muncă

 
 

Angajații noștri: respectul la locul de muncă

Trebuie să îi tratăm cu demnitate și respect pe toți colegii și partenerii de afaceri.

 

Ce credem noi

Considerăm că trebuie respectate drepturile fundamentale ale lucrătorului, inclusiv libertatea de asociere, eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie, abolirea efectivă a exploatării prin muncă a copiilor și eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă.

Politica noastră privind oamenii și practicile în materie de drepturi ale omului se bazează pe legislația locală și internațională a muncii, practicile recomandate și liniile directoare1.

Respectăm toate legile și reglementările relevante ale muncii.

 

Promovarea egalității și diversității

Suntem dedicați oferirii de oportunități egale și tratamentului echitabil pentru toți angajații noștri și creării unei forțe de muncă care să favorizeze integrarea, prin promovarea egalității în muncă.

Diversitatea este un principiu cheie al etosului nostru. Strategia noastră privind diversitatea și incluziunea la nivel de Grup se concentrează pe asigurarea faptului că toți angajații noștri pot evolua. Ne respectăm și sărbătorim diferențele reciproc și apreciem ceea ce îi conferă unicitate fiecăruia dintre noi.

Trebuie să îi tratăm pe colegi așa cum ne așteptăm să fim tratați, să le respectăm caracteristicile și opiniile și să nu practicăm nicio formă de discriminare ilegală.

Discriminarea poate include (fără a se limita la) permiterea rasei, etniei, culorii, sexului, vârstei, dizabilităților, orientării sexuale, identității de gen, realocării de gen, clasei, religiei, politicii, stării civile, sarcinii, apartenenței la sindicate/uniuni, obiceiurilor de fumat, sau oricărei alte caracteristici protejate de lege să ne influențeze judecata cu privire la recrutarea, dezvoltarea, avansarea sau plecarea oricărui angajat.

Aceasta reflectă sprijinul nostru pentru Convenția 111 a OIM, care stabilește principiile fundamentale privind eliminarea discriminării la locul de muncă.

 

Prevenirea hărțuirii și a intimidării

Toate aspectele legate de hărțuire și intimidare sunt complet inacceptabile. Ne-am angajat să eliminăm orice astfel de acțiuni sau atitudini de la locul de muncă.

Hărțuirea și intimidarea includ, fără a se limitează la, orice formă de comportament sexual, verbal, non-verbal și fizic, care este abuziv, umilitor sau intimidant.

Dacă asistăm sau experimentăm un astfel de comportament sau un comportament inacceptabil în orice alt mod, trebuie să îl raportăm superiorului nostru ierarhic. Încercăm să oferim un climat de încredere, în care angajații să poată comunica problemele și care să aibă ca obiectiv soluționarea rapidă, spre satisfacția tuturor celor implicați.

Angajații pot comunica problemele prin procedurile locale de plângere sau prin canalele Speak Up ale Grupului.

 

Salarii și beneficii echitabile

Ne-am angajat să oferim salarii și beneficii echitabile, clare și competitive.

Companiile din cadrul Grupului trebuie să respecte întreaga legislație privind salariul minim, iar strategia noastră este ca nivelurile de recompensă să fie competitive în zona respectivă.

 

Sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și viața privată

Ne-am angajat să sprijinim echilibrul dintre viața profesională și viața privată a angajaților.

Companiile din cadrul Grupului trebuie să respecte toate legile aplicabile cu privire la timpul de lucru, ținând seama de orice cerințe privind numărul maxim de ore de lucru impus de lege.

Încurajăm companiile din cadrul Grupului să sprijine echilibrul dintre viața profesională și viața privată a angajaților și să exploreze și să adopte politici și programe pentru familie, în conformitate cu practica locală.

 

Diversitatea este un principiu cheie al etosului nostrum.

 

Cu cine puteți vorbi

  • Superiorul dumneavoastră ierarhic
  • Persoane cu funcție superioară
  • Consilierul dumneavoastră local LEX
  • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com
1 Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale ale salariaților, principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și liniile directoare OECD pentru corporațiile multinaționale.