Close
 
 
 

Contribuții politice

 
 

Contribuții politice

În cazul în care contribuțiile politice sunt permise în mod expres de legislația locală și sunt acceptate în general ca parte a practicii comerciale locale, acestea trebuie făcute numai în strictă conformitate cu legea și această politică (sau echivalentul local).

 

Contribuție bazată pe motive corecte

În cazul în care acest lucru este permis în mod expres de legislația locală, companiile din cadrul Grupului pot aduce contribuții pentru partidele și organizațiile politice și la campaniile pentru candidații pentru funcții elective (contribuțiile corporative pentru candidații la funcții federale din SUA sunt strict interzise), cu condiția ca aceste plăți să nu fie:
 • efectuate pentru a obține orice afacere sau alt avantaj necorespunzător sau pentru a influența în mod necorespunzător orice decizie a unui funcționar public în avantajul oricărei companii din cadrul Grupului
 • destinate beneficiului personal al destinatarului sau familiei, prietenilor, asociaților sau cunoștințelor acestuia

Nu este permis ca o companie din cadrul Grupului să aducă o contribuție politică în cazul în care contribuția în sine este menită să influențeze un funcționar public să acționeze sau să voteze într-un anumit mod sau să asiste în alt mod pentru a obține o decizie a funcționarului public în avantajul companiei sau al Grupului.

Atunci când aprobă contribuțiile politice, consiliile de administrație ale companiilor din cadrul Grupului trebuie să se asigure că respectă aceste cerințe și să le documenteze în mod corespunzător.

 

Cerințe stricte de autorizare

Toate contribuțiile politice trebuie să fie:
 • permise în mod expres de legislația locală, aspect confirmat de o consiliere juridică externă
 • notificate în prealabil directorului regional relevant al LEX sau unei persoane cu funcție echivalentă (sub rezerva oricărei legi aplicabile care reglementează naționalitatea persoanelor autorizate să fie implicate într-o astfel de activitate)
 • autorizate în prealabil de către consiliul de administrație al companiei relevante din cadrul Grupului
 • înregistrate în totalitate în registrele companiei
 • dacă este necesar, accesibile publicului

Trebuie urmate proceduri stricte atunci când există o propunere de a aduce o contribuție la orice organizație din Regatul Unit sau SUA implicată în activități politice (mai ales dacă provine de la o companie din cadrul Grupului situată în afara jurisdicției). Acest lucru se datorează legilor cu efect extrateritorial și unei definiții foarte largi a „organizației politice”.

Interdicția contribuției străine în SUA este deosebit de strictă și trebuie respectată cu atenție.

Înainte să fie adusă orice contribuție politică în Regatul Unit, trebuie să fie notificat Directorul Grupului pe probleme de Conduită și Conformitate Comercială.

 

Activitate politică personală

Ca indivizi, avem dreptul de a participa la procesul politic. Ca angajați, dacă întreprindem activități politice personale, trebuie:
 • să facem acest lucru în timpul nostru liber, folosind propriile resurse
 • să reducem la minim posibilitatea ca propriile noastre opinii și acțiuni să fie interpretate greșit ca aparținând oricărei companii din cadrul Grupului
 • să avem grijă ca activitățile noastre să nu intre în conflict cu îndatoririle și responsabilitățile noastre față de Grup

Dacă intenționăm să căutăm sau să acceptăm funcții publice, trebuie să ne anunțăm superiorul ierarhic în prealabil, să discutăm cu acesta dacă sarcinile noastre oficiale ne pot afecta munca și să cooperăm pentru a reduce la minim orice astfel de impact.

 

Toate contribuțiile politice trebuie să fie permise în mod expres de legislația locală, aspect confirmat de o consiliere juridică externă

 

Cu cine puteți vorbi

 • Superiorul dumneavoastră ierarhic
 • Persoane cu funcție superioară
 • Consilierul dumneavoastră local LEX
 • Directorul de Conformitate: sobc@bat.com