Close
 
 

Tekelcilik ile mücadele ve rekabet

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Serbest rekabete inanıyoruz. Grup şirketleri, rekabet yasaları (veya 'tekelcilik ile mücadele') doğrultusunda adil ve etik bir şekilde rekabet etmelidir.

Rekabet hukuku işimizi nasıl etkiliyor

Rekabet hukuku; satış ve teşhir, tedarikçilerle ilişkilerimiz, dağıtımcılar, müşteriler ve rakipler, sözleşmeleri müzakere etme ve oluşturma, fiyat stratejisi ve ticaret koşullarını belirleme gibi faaliyetlerimizin hemen hemen bütün alanlarını etkiler.

Rekabet hukuku, rekabetle ilgili bir konuya yaklaşımı etkileyecek piyasa koşulları ile bağlantılıdır, örneğin:

  • piyasa yoğunluğu;
  • ürün homojenliği ve marka ayrımlaşması veya reklam kısıtlamalarını, teşhir yasaklarını ve kamusal sigara yasaklarını içeren düzenlemeler

Adil rekabete adanmışlık

Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ve ekonomik bölgede, güçlü rekabete ve rekabet yasalarına uyma konusunda kendimizi adadık.

Birçok ülkede rekabet karşıtı eylemlere karşı yasalar bulunmaktadır. Bu yasalar karmaşıktır ve ülkeler ve ekonomik bölgeler arasında farklılıklar gösterir fakat yasalara uyulmaması ciddi sonuçlar doğurabilir.

Paralel davranış

Rakiplerimizle gerçekleştireceğimiz paralel davranış özünde rekabet karşıtı bir hareket olmamakla birlikte rakiplerimizle hiçbir zaman:
  • fiyatları veya fiyatlandırmanın herhangi bir unsurunu sabitlememeliyiz (iskonto, indirim, ek ücret, fiyatlandırma yöntemleri, ödeme koşulları veya fiyat değişikliklerinin zamanlaması, seviyesi veya yüzdesi dahil)
  • diğer şart ve koşulları sabitlememeliyiz
  • pazarları, müşterileri ve bölgeleri bölmemeli ve paylaştırmamalıyız
  • üretimi ve kapasiteyi sınırlandırmamalıyız
  • rekabetçi bir teklif sürecinin sonucunu etkilememeliyiz
  • belirli tarafların üstesinden gelebilmek için toplu ret üzerinde anlaşmamalıyız

Bu açıdan bakıldığında 'anlaşma', yazılı veya sözlü bir anlaşma, anlayış ve uygulamayı, bağlayıcı olmayan bir anlaşma ya da ortak bir anlayışla gerçekleştirilmiş bir eylemi veya bir ticaret odası, müşteri veya tedarikçi gibi üçüncü tarafın aracılık ettiği dolaylı bir anlaşmayı içerir.

Ayrıca rakiplerin rekabeti azaltmak amacıyla bilgileri (doğrudan veya dolaylı olarak) paylaştığı durumları da içerir. Örneğin rakipler, gelecekteki fiyat artışları hakkında birbirlerini bilgilendirebilirler böylece fiyatlandırma politikalarını koordine edebilirler ('uyumlu eylem' olarak bilinir).

Rakiplerle toplantı

Rakiplerle gerçekleştirilecek herhangi bir toplantı veya yüz yüze görüşme konusunda aşırı dikkatli davranılmalıdır. Bu toplantıların kayıtlarını dikkatli bir şekilde tutmalı ve rekabet karşıtı olmaları veya bu şekilde algılanmaları durumunda bu toplantıları iptal etmeliyiz.

Rakiplerle gerçekleştirilen bütün görüşmeler sorunlu değildir. Yasal yollardan iletişim, ticaret odaları, belirli bilgilerle sınırlı bilgi değişimi ve düzenleyici yükümlülükler ve toplum savunuculuğu ile ilgili ortak girişimler bağlamında gerçekleştirilebilir.

Rakip bilgileri

Rakiplerimiz hakkında sadece meşru yasal yollarla ve rekabet hukukuna uygun bir şekilde bilgi toplayabiliriz.

Rakiplerden doğrudan bilgi elde etmek, çok sınırlı ve istisnai durumlar dışında hiçbir zaman meşru değildir.

Üçüncü taraflardan (müşteriler, danışmanlar, analistler ve ticaret odaları dahil) rakip bilgilerini toplamak, genellikle muğlak yerel yasal sorunlar teşkil eder ve sadece uygun tavsiyeler doğrultusunda yapılmalıdır.

Hakim durum

Bir Grup şirketinin 'piyasa gücüne' sahip olduğu yerde, genellikle rekabeti korumak ve konumunu kötüye kullanmamak gibi özel bir vazifesi olacaktır.

‘Hakimiyet’, ‘piyasa gücü’ ve ‘kötüye kullanma' kavramları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Bir Grup şirketinin yerel piyasaya hakim kabul edildiği yerlerde münhasırlık düzenlemeleri, sadakat indirimleri, eşdeğer müşteriler arasında ayrımcılık, olması gerekenden yüksek veya düşük fiyatlarla (fiyatın altında) ücretlendirme veya birbirinden farklı ürünlerin paket yapılması gibi faaliyetleri gerçekleştirme kabiliyeti genellikle sınırlandırılacaktır.

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi

Tedarik zincirinin farklı düzeylerindeki taraflar arasında, bir tedarikçi ile distribütör veya bayi arasındaki yeniden satış fiyatı belirleme hükümleri gibi bazı kısıtlamalar yasa dışı olabilir.

Bölgelerde veya belirli müşteri gruplarına yeniden satış yetkilerine ilişkin kısıtlamalar, bazı ülkelerde ciddi bir rekabet sorunu teşkil edebilir.

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bir tedarikçinin müşterilerinin ürünlerine dair yeniden satış fiyatlarını (dolaylı olarak tehdit ve/veya teşvikler yoluyla) kontrol etmeye veya etkilemeye çalıştığı, daha doğrusu bunu yaptığı faaliyete karşılık gelir.

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve satış kısıtlamaları kuralları dünya çapında değişkenlik gösterir. Görevinizle alakalı ise, sorumlu olduğunuz ülkelerde geçerli olan kuralları iyi bilmeniz gerekir.

Birleşmeler ve satın almalar

Grup şirketlerinin birleşme ve satın almalara dahil olduğu durumlarda, bir veya daha fazla ülkede zorunlu başvuru yapılması gerekebilir.

Başvuru zorunlulukları ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir fakat her zaman birleşme, satın alma (varlıkların veya hisselerin) ve ortak girişimler bağlamında kontrol edilmelidir.

Uzman tavsiyesine başvurulması

Rekabet yasalarını ilgilendiren iş faaliyetlerinde bulunuyorsak, her zaman
Grup politikalarını ve bu alandaki kanunları yürürlüğe koyacak bölgesel, saha ve piyasa kurallarını takip etmeliyiz ve yerel LEX Danışmanımıza başvurmalıyız.

Yerel olarak yürürlükte kanun olmadığı için rekabet hukukunun geçerli olmayacağını varsaymamalıyız. ABD ve AB sınırları içinde yer alan ülkeler gibi birçok ülke, kendi rekabet yasalarını ülke sınırları dışında da uygulamaktadır (eylemin gerçekleştiği ve meydana geldiği yer.)

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()