Close
 
 

Yasa dışı ticaret ile mücadele

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Kaçak veya sahte ürünlerde yasa dışı ticaret işletmemize zarar verir. Bunu durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız

Ürünlerimizde yasa dışı ticaret ile hiçbir ilişki ve desteğe yer yok

Aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüyüz:
  • Grup ürünleriyle bilinçli olarak yasa dışı ticaret yapılmaması
  • iş uygulamalarımızın Grup ürünleriyle yalnızca meşru ticareti desteklemesi
  • yasa dışı ticaret ile ilgili herhangi bir soruşturmada yetkililerle etkin bir şekilde iş birliği yapılması

Yasa dışı tütün ticareti toplum üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Hükümetleri gelirden mahrum eder, suçu teşvik eder, tüketicileri kalitesiz ürünler satın almaya yönlendirir, meşru ticaretin düzenlenmesini baltalar ve reşit olmayanlara yapılan satışları önlemeyi zorlaştırır.

Aynı zamanda işimize zarar verir, markalarımızı, yerel operasyonlara ve dağıtıma yaptığımız yatırımları değersizleştirir.

Yüksek tüketim vergileri, farklı vergi oranları, zayıf sınır kontrolleri ve zayıf uygulama, yasa dışı ticarete katkıda bulunur. Bununla birlikte, yasa dışı ticaretin tüm biçimlerini ortadan kaldırmak için hükümetleri ve düzenleyicileri tam olarak destekliyoruz.

Ürünlerimizde yasa dışı ticareti önlemek için kontrolleri devam ettirmek

Ürünlerimizin yasa dışı ticaret kanallarına yönlendirilmesini önlemek için kontrolleri devam ettirmeliyiz. Bu kontrollere şunlar dahil olmalıdır:
  • Tedarik Zinciri Uyum Prosedürü'nde , ABAC Üçüncü Taraf Prosedürü'nde  ve diğer ilgili prosedürlerde belirtilen de dahil olmak üzere "müşterinizi tanıyın" ve "tedarikçinizi tanıyın" kontroller,
  • Tedarik Zinciri Uyum Prosedürü'nde belirtilen kontroller de dahil olmak üzere piyasalara sağlanan arzın meşru talebi yansıttığından emin olmak için tedbirler,
  • yasa dışı ticarete karıştıklarından şüphelenilen müşteri ve tedarikçilerle olan anlaşmaların soruşturulması, askıya alınması ve sonlandırılmasıyla ilgili prosedürler

ABAC Üçüncü Taraf Prosedürü'nde  ve Tedarik Zinciri Uyum Prosedürü'nde  dahil olmak üzere "müşterinizi tanıyın" ve "tedarikçinizi tanıyın" prosedürleri önemlidir. Bu prosedürler saygın tedarikçiler tarafından sağlanan Grup ürünlerinin sadece saygın müşterilere ve meşru talebi yansıtan miktarda satıldığından emin olmak için gereklidir.

Yasa dışı ticaret konusundaki duruşumuz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz tarafından açıkça bilinmelidir. Mümkün olan her yerde yasa dışı ticarette bilinçli bir şekilde ya da pervasızca yer aldıklarını düşünüyorsak, onlarla olan anlaşmalarımızı soruşturmak, askıya almak ve sonlandırmak için sözleşme haklarımıza başvurmalıyız.

Grup ürünlerinin yasa dışı ticaret kanallarına girdiğinden şüpheleniyorsanız, yerel LEX danışmanınıza derhal haber verin.

Piyasalarımızda yasa dışı ticaretin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Grup şirketleri, iç pazarlarındaki yasa dışı ticareti düzenli olarak izleme ve Grup ürünlerinin yasa dışı olarak ne ölçüde satıldığını veya diğer pazarlara yönlendirildiğini değerlendirme yeteneğine sahip olmalıdır.

Prosedürlerimiz, belirli bir pazardaki yasa dışı ticaretin seviyesini ve niteliğini değerlendirmek ve bunu ele almak için planlar geliştirmek için belirli adımlar atılmasını gerektirir.

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()