Close
 
 

Kara para aklama ve ve vergi kaçakçılığı ile mücadele

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Kara para aklama, yasa dışı fonları ve mülkleri yasalmış gibi göstererek gizleme ve dönüştürme yöntemidir. Kara para aklama ile suç gelirleri tasarrufa geçirilir veya bu gelirlerin dağıtımı yapılır. Asla bunun bir parçası olmamalıyız

Vergi kaçakçılığı, yargı hükümleri çerçevesinde kasten veya sahtekarlık yoluyla devlet gelirlerinin dolandırılması veya hile yapılarak vergiden kaçınılmasına karşılık gelir

Aşağıda belirtilen şüphe uyandırabilecek durumlara karşı tetikte olmalıyız:

 • faturasız yapılan döviz veya nakit ya da nakit eşdeğeri ödemeler;
 • tek bir faturayı birden fazla kaynaktan yapılan ödemelerle veya diğer olağan dışı ödeme yöntemleriyle karşılamak;
 • olağan iş ilişkisi olmayan bir hesaba veya hesaptan yapılan ödemeler;
 • fazladan ödeme için talep veya fazladan bir ödemeyi takiben gerçekleştirilmiş geri ödeme;
 • bağlılığı bulunmayan üçüncü taraflar veya bir paravan şirket/şirketler tarafından, aracılığıyla veya taraf ve şirketlere yapılan ödemeler;
 • “vergi cennetleri” olarak bilinen ülkelerde veya bu ülkelerde banka hesapları bulunan, yerleşik veya faaliyet gösteren şirketler veya bireyler tarafından, aracılığıyla veya bu ülkelerde bulunan banka hesaplarına yapılan ödemeler veya gönderiler;
 • ürünlerimizin alışılmadık bir yere teslim edilmesine dair talep, alışılmadık bir nakliye güzergahının kabul edilmesi veya aynı ürünlerin ithal ve ihraç edilmesi;
 • yanlış vergi tutarı veya nakliye, yanlış fiyat, yanlış ürün ve yanlış tanımlanan hizmet gibi yanlış bilgilendirmeler ve fatura belgelerinde tutarsızlıklar;
 • vergi kayıt detayları da dahil olmak üzere ortaya çıkan tüm durum tespiti sorularına uygun yanıtları verme konusunda (müşteriler ve tedarikçiler tarafından) yetersizlik;
 • ticaret ortaklarının vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere suç faaliyetlerine karıştığı şüphesi ve
 • aşikar bir ticari gerekçe veya durum tespiti olmaksızın alışılmadık derecede karmaşık

Suç gelirleri ile ilişkiye hiçbir şekilde izin verilmez

Hiçbir zaman:
 • suç gelirlerini (vergi kaçakçılığı dahil) içerdiğini bildiğimiz ya da içeriyor olduğundan şüphelendiğimiz veya
 • doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kara para aklama faaliyetlerine dahil olduğu bilinçli bir şekilde etkileşime girmemeliyiz
Ayrıca faaliyetlerimizin kara para aklama ve vergi kanunlarına dikkatsizlik sonucu aykırı olmadığından emin olmalıyız.

Çoğu yargı alanında herhangi bir kişi veya şirketin, suç ile elde edildiğine dair bilgisinin, şüphesinin veya şüphelenmek için bir gerekçesinin bulunduğu varlıkları içeren işlemlerde bulunması suç olarak kabul edilmektedir.

Kara para aklama ve vergi kanunlarının ihlali, bireyler için kişisel ve şirket sorumluluklarını ilgilendiren sonuçlara neden olabilir.

Büyük meblağların reddedilmesi

Aşağıda yer alan  meblağları kabul etmemeli veya bildirmeliyiz.

AB'de yer alan Grup şirketleri, herhangi bir tek işlem veya bağlantılı işlemler dizisi ile 10.000 € üzerindeki nakit ödemeleri (veya eşdeğerini) kabul etmemelidir.

ABD'de yer alan Grup şirketleri (veya ABD dışında olup ABD ile ilgili bir işlem yaptıkları zaman) herhangi bir tek işlem veya bağlantılı işlemler dizisi ile 10.000 $ üzerindeki nakit ödemeleri (veya eşdeğerini) kabul etmemelidir.

AB dışındaki Grup şirketleri de büyük çaplı nakit ödemeleri kabul etmemelidir.

Dahil olma riskinin en aza indirgenmesi ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi

Aşağıdakiler için etkili prosedürlere sahip olmalıyız:
 • yasa dışı para akışlarının izlenmesi ve tehlike arz edebilecek diğer kara para aklama/terör finansmanları da dahil olmak üzere suç gelirlerini içeren işlemlere yanlışlıkla katılım riskinin en aza indirgenmesi
 • çalışanlar, sorumlular, yöneticiler, temsilciler, müşteriler ve tedarikçiler tarafından gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi
 • kara para aklama şüphesine yol açabilecek durumların belirlenmesinde çalışanların desteklenmesi
 • kara para aklama yükümlülükleri ile ilgili gerekli raporların uygun yetkililerle oluşturulması
   

Grup şirketleri, üçüncü taraf ABAC prosedürü  de dahil olmak üzere müşteri ve tedarikçi onay prosedürlerinin (‘müşterinizi tanıyın’, ‘tedarikçinizi tanıyın’) yeterli ve risk odaklı olmasını ve mümkün olduğunca müşterilerin ve tedarikçilerin herhangi bir suç faaliyetine dahil olmamasını sağlamakla yükümlüdür.

Herhangi bir müşteri veya başka bir üçüncü tarafın gerçekleştirdiği şüpheli işlem veya faaliyeti derhal Genel Müdürümüze veya Bölüm Müdürümüze ve yerel LEX Danışmanımıza bildirmeliyiz.

Vergi kaçakçılığına veya vergi kaçakçılığını kolaylaştırmaya izin verilmez

Hiçbir zaman:
 • vergi kaçırmamalı veya başka bir kişi (diğer Grup kuruluşları dahil) aracılığı ile vergi kaçakçılığını kolaylaştırmamalıyız
 • vergi kaçırdığını bildiğimiz veya bu konuda şüphe duyduğumuz birine yardımcı olmamalıyız.
   
Her zaman:
 • faaliyet gösterdiğimiz yargı bölgelerindeki tüm vergi kanunlarının farkında olmalıyız ve bu kanunlara harfi harfine uymalıyız
 • kanunlara uygun bir şekilde ödenmesi gereken vergilerden sorumlu olmalıyız ve ödemeliyiz

Herhangi bir şirket veya birey için vergi kaçırmak bir suçtur.  Vergisi kanunlara göre ödenmemiş para, suç geliri teşkil edebilir.

Vergi mükelleflerinin vergi yükünü azaltmaları için vergi kaçırma teşkil etmeyecek bazı meşru yollar bulunur. Bununla birlikte meşru vergi planlaması ile vergi kaçakçılığı arasında ayrım yapmak önemlidir, bu da zaman zaman zor olabilir.  Vergi planlaması ve vergi kaçakçılığı arasındaki fark ile ilgili emin olamıyorsanız, LEX Danışmanınızdan tavsiye almalısınız.

Vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmasını önlemek için kontrollerin sürdürülmesi

Grup şirketleri, çalışanlarımızın veya iş ortaklarımızın başka bir kişi veya şirket tarafından vergi kaçakçılığını kolaylaştırmasına dair oluşabilecek riskleri önlemek için kontrolleri sürdürmelidir.  Bu kontrollere şunlar dahil olmalıdır:
 • uygun olduğu durumlarda üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmelerde vergi uyumluluğu ve vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmamasına dair ibareler;
 • üçüncü şahıslarla ve/veya vergi yükümlülüklerimizle ilişkilerimizi yöneten personele uygun eğitim ve desteğin sağlanması ve
 • vergi kaçakçılığından veya vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmasından şüphelenilen çalışanların ve üçüncü tarafların soruşturulması ve gerekirse açığa alınması ve/veya işine son verilmesi.
   

Bir temsilcinin, üstlenicinin, müşterinin veya tedarikçinin vergi kaçırdığından veya vergi kaçırmayı kolaylaştırdığından şüpheleniyorsanız, yerel LEX Danışmanınızı derhal bilgilendirin.

İlgili terörle mücadele önlemleri hakkında farkındalık ve uyum

Terör faaliyetlerinin finansmanına veya başka bir şekilde desteklenmesine bilinçli olarak yardımcı olmadığımızdan ve faaliyetlerimizin ilgili terörizm finansmanıyla mücadele önlemlerini dikkatsizlik sonucu ihlal etmediğinden emin olmalıyız.

Grup şirketlerinin iç kontrolleri, bilinen veya şüpheli terörist bağlantıları nedeniyle bir devlet kurumu veya uluslararası kurum tarafından yasaklanmış herhangi bir oluşum, kuruluş veya birey ile faaliyetlerimizin hiçbir şekilde iş yapmadığından emin olmak için yapılan kontrolleri içermelidir.

Terörist gruplar, ağlarını finanse etmek veya yasa dışı fonları aktarmak için perakende satış noktalarından dağıtım veya finansal hizmet şirketlerine kadar bütün meşru işletmeleri kullanmaya çalışabilirler. Bu tür işletmeler, kuruluşlar veya bireylerle iş yapmamız, terörizm finansmanıyla mücadele önlemlerini yanlışlıkla ihlal etme riskine sebep olur..

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()