Close
 
 

Yaptırımlar

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

İşimizin tüm yasal yaptırım rejimlerine uygun olarak yürütülmesini ve herhangi bir yaptırım altındaki tarafla etkileşime girmediğimizden emin olmak konusunda kararlıyız.

Yaptırımlar aşağıdakiler üzerinde yasaklar veya kısıtlamaları içerir:

  • yaptırıma tabi bir ülkeye ihracat veya yeniden ihracat
  • yaptırıma tabi bir ülke menşeli bir ülkede ithalat ya da orada bulunan bir mülkiyete dair anlaşma
  • yaptırıma tabi bir ülkeye veya ülkeden seyahat
  • yaptırıma tabi bir ülkede ya da atanmış taraflarla yatırımlar ve başka anlaşmalar
  • atanmış taraflar için fon veya kaynakların kullanılabilir hale getirilmesi
  • kısıtlı yazılım, teknik veri veya teknolojinin e-posta ile, indirme yöntemi veya yaptırıma tabi bir ülkeyi ziyaret ile aktarılması
  • boykot aktivitesinin desteklenmesi

Yaptırımların farkında olmak ve uygulamak

İşimizi etkileyen tüm yasal yaptırım rejimlerinin farkında olmalı ve harfi harfine uymalıyız. Her zaman:
  • herhangi geçerli bir yaptırım, ticari ambargo, ihracat kontrolü veya başka ticari kısıtlamaları ihlal eden kişilere;
  • ürünlerimizin tedarik edilmediğinden veya bu kişilere tedarik edilmesine izin verilmediğinden
  • bu kişilerden herhangi bir şekilde mal satın alınmadığından veya

bu kişi ya da mülkler üzerinden herhangi bir şekilde anlaşma yapılmadığından emin olmalıyız.

in contravention of any applicable sanction, trade embargo, export control or other trade restriction.

Yaptırımlar, tek başına ülkeler tarafından veya BM ve AB gibi ulusal organlar tarafından uygulanabilir.

Bazı yaptırım rejimleri hem ABD'li kişilere (nerede olursa olsun), ABD para biriminin ödemeler amacıyla kullanılması için hem de ABD menşeli ürünlerin ve ABD menşeli içeriğe sahip ürünlerin ihracatı/yeniden ihracatı için geçerlidir (bunları ele alan kuruluşun bir ABD kişisi olup olmadığı önemli değildir).

Yaptırımları ihlal etmek, para cezaları, ihracat lisanslarının kaybı ve hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi cezalar taşır.

İhlal riskinin en aza indirgenmesi

Grup şirketlerinin iç kontrolleri, yaptırımları ihlal etme riskini en aza indirmeli ve özellikle yaptıkları işler uluslararası finansal transferleri veya sınır ötesi ürün, teknoloji ve servislerin tedarik edilmesini veya satın alınmasını içeriyor ise,
çalışanların bunları anlamalarını ve etkili bir şekilde uygulamalarını sağlamak için eğitimler verilmelidir.

Yaptırımlar artık sadece ekonomik, ticari veya diplomatik kısıtlamalara sahip ülkeleri hedef almıyor. Bu yaptırımlar giderek bu ülkelerle ilişkili atanan kişileri veya grupları ve şirketler veya kuruluşları da hedef alıyor.

Yasaklanan ülkeler ve atanan kişiler listesi sık sık değişir. Eğer çalışmalarımız uluslararası sınırlarda ürünlerin, teknolojilerin veya hizmetlerin satışını veya sevkiyatını içeriyorsa, güncel kuralları sürekli takip etmeliyiz.

Resmi kurumlardan veya iş ortaklarımızdan yaptırımlarla ilgili herhangi bir bildirim veya talep aldığımızda yerel LEX Danışmanımıza derhal haber vermeliyiz. Daha fazla bilgi için yer alan Yaptırımlar Uyum Prosedürü .

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()