Close
 
 

Çalışma şeklimiz

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Çalışma Standartlarımız, British American Tobacco'nun küresel politikalarının bütününü oluşturur ve kendimizi savunmaya adadığımız yüksek doğruluk ve dürüstlük standartlarını ifade eder.

Bu belgede:

'Grup', British American Tobacco p.l.c ve tüm iştiraklerine karşılık gelir

'Grup şirket', British American Tobacco Grubu'ndaki herhangi bir şirkete karşılık gelir

'Standartlar' ve 'SoBC', bu belgede belirlenmiş Grup Standartlarına ve/veya bir Grup şirketi tarafından yerel olarak benimsenmiş Standartlara karşılık gelebilir

'çalışanlar', bağlama dahil edilen Grup şirketinin yöneticilerini, yetkililerini ve devamlı çalışanlarını kapsar

'kanunlar' ile ilgili göndermeler, uygulanabilir bütün ulusal ve uluslarüstü kanunları kapsar

'LEX', Hukuk ve Kurumsal İlişkiler anlamına gelir.

SoBC'nin yerel uyarlamaları

Grup içindeki her faal şirket, SoBC'yi veya kendilerini yansıtacak standartları benimsemelidir. Eğer bir Grup şirketi kendi SoBC uyarlamasını uygulamak isterse, bu uyarlama en az söz konusu SoBC kadar kati olmalıdır veya kabul edilmeden önce Grup LEX Liderlik Takımı tarafından dikkate alınmalıdır. SoBC'nin yerel kanunlarla ihtilafa düşmesi durumunda, kanunlara öncelik tanınacaktır.

SoBC önceliği

SoBC (veya mevcutsa yerel uyarlaması) ile Grup şirket tarafından oluşturulmuş herhangi bir belge (çalışma sözleşmesi de dahil) arasında bir ihtilaf veya tutarsızlık meydana geldiği takdirde, SoBC'nin hükümleri (veya mevcutsa yerel uyarlaması) geçerli olacaktır.

Dürüstlüğe olan bağlılık

SoBC'nin (veya yerel muadilinin) yanı sıra Grup şirketleri, işletmelerimiz ve bizler için geçerli bütün kanunlara ve düzenlemelere uymak zorundayız. Her zaman yüksek  doğruluk standartlarıyla hareket etmeliyiz.

Gerçekleştirdiğimiz eylemler her zaman meşru olmak zorundadır. Dürüst olmak bununla bitmez. Dürüst olmak, eylemlerimizin, davranışlarımızın ve çalışma şeklimizin sağduyulu, dürüst, samimi ve güvenilir olması gerektiği anlamına gelir.

Hepimiz SoBC'yi veya yerel muadilini bilmek, anlamak ve takip etmekle yükümlüyüz.

SoBC, BAT bünyesindeki bütün çalışanlar, iştirakler ve BAT tarafından kontrol edilen ortak teşebbüsler için geçerlidir.  Eğer bizimle çalışan bir üstlenici, tali çalışan, stajyer, temsilci veya danışman iseniz, SoBC ile tutarlı bir şekilde hareket etmenizi ve kendi kuruluşunuzda da benzer standartları uygulamanızı isteriz. SoBC, tedarikçilerimizin uymasını beklediğimiz minimum standartları tanımlayan BAT Tedarikçi İş Davranış Kuralları ile tamamlanmıştır.

Liderlerin mirası

Liderlerin mirasını yaratmak, stratejimizin kilit unsurudur. Başkalarını yönetirken, yönettiğimiz insanlara davranışlarımızla önderlik etmeli ve onlara dürüst bir şekilde ve SoBC kapsamında beklenen davranışlara uygun hareket etmenin ne anlama geldiğini göstermeliyiz.

Bölüm Yöneticilerinin Rolü

Kıdemi veya rolü ne olursa olsun, SoBC politika ve prosedürlerimiz herkes için geçerlidir. Yöneticiler, SoBC'nin kilit rol modelleridir. Eğer bireyleri yönetiyorsanız, size rapor verenlerin SoBC'yi okuduğundan ve kendilerinden beklenilenleri anlamak için ihtiyaç duyacakları rehberlik, kaynak ve eğitimleri edindiklerinden emin olmalısınız.

Bölüm yöneticilerinden aşağıdaki hususları yerine getirmesi beklenmektedir:
  • BAT Değerlerinin bilinmesi ve doğru olanın savunulması
  • 'Dürüst bir İş'in ve tutarlı davranışların nasıl yerine getirileceğinden emin olabilmeleri için ekibinizin eğitilmesi
  • İş yerinde rol modele saygı duyulması
  • Misilleme ve korku olmaksızın endişelerin serbestçe dile getirildiği bir ortamın oluşturulması
  • Yeri geldikçe endişelerin dile getirilmesi

İstisna ve ödüne izin verilmez

Hiçbir bölüm yöneticisi SoBC ile çelişen veya kanuna aykırı olan bir eylemi emredecek veya onaylayacak yetki ile donatılmamıştır. Hiçbir surette sonuçları ne olursa olsun, standartlarımızdan ödün verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Nasıl yaptığınız, ne yaptığınız kadar önemlidir.

Eğer bir yönetici, SoBC veya kanunların ihlaline sebebiyet verecek bir eylemi yapmanızı veya görmezden gelmenizi emrederse, bu konuyu üst yönetime, yerel LEX Danışmanınıza veya 'Atanmış Sorumluya' taşıyın. İçeriden birisiyle konuşabileceğinizi düşünmüyorsanız, konuyu gizli Sesini Yükselt yardım hattından da ayrıca bildirebilirsiniz.

Kendi ahlaki yargımız

SoBC, iş yerinde karşılaşılan her durumu kapsayamaz. Her şeyden önce, doğru davranış biçimi için gerçekten neye inandığımızı belirlemeliyiz ve emin olamıyorsanız kendinize şu soruları sormalısınız:
  • Bu yasal mı?
  • Durum için geçerli olabilecek şirket içi kurallarımız ve rehberlik ile tutarlı mı?
  • Size doğru geliyor mu?
  • davranışımı şirket yönetimine, aileme ve arkadaşlarıma veya medyaya açıklarken kendimi rahat hissedecek miyim?
  • davranışım kimleri etkileyecek ve bunun kendileri için adil olduğunu düşünecekler mi?

Eğer bu sorulardan herhangi birine vereceğiniz cevap 'hayır' ise veya 'emin değilseniz', yapmakta olduğunuz işe devam etmeyin ve konuyu bölüm yöneticinize, üst yönetime, yerel LEX Danışmanına taşıyın veya sobc@bat.com adresinden Uyum Direktörüyle irtibata geçin.

İhlal bildirme vazifesi

SoBC veya kanun ihlali ile herhangi bir görevi suistimal şüphesini bildirmek bizim vazifemizdir. Aynı zamanda Grup ile çalışan ve benzer davranışları sergileyen üçüncü tarafları da bildirmeliyiz.

Endişelerini dile getiren veya SoBC ya da kanun ihlali şüphesini veya yasa dışı davranışları bildiren bireylere karşı gerçekleştirilecek olan herhangi bir misillemeye karşı BAT'nin müsamaha göstermeyeceğinden emin olabilirsiniz.

İhlal sonuçları

Özellikle ağır ihlaller sonucunda işe son verilmesi dahil olmak üzere SoBC ihlaline sebebiyet veren veya yasa dışı niteliğindeki davranışlar için disiplin tedbirleri uygulanacaktır.

SoBC'nin veya kanun ihlali, Grup ve ilgililer için ciddi sonuçlar doğurabilir. Eğer davranış cezai nitelikteyse, bu durumda yetkililere soruşturma için sevk edilebilir ve kovuşturma ile sonuçlanabilir.

Yıllık onay

Her yıl, bütün çalışanlarımız ve bağlı kuruluşlarımız SoBC'ye uyduklarını resmi olarak onaylamak zorundadır.

SoBC'ye bağlılığımızın ve sadakatimizin tekrar tasdik edildiği ve şeffaflık adına bütün kişisel çatışmaların beyan edildiği veya tekrar beyan edildiği yıllık SoBC beyan doğrulama ile bireyler olarak biz de aynı işlemi gerçekleştiririz.

Bağlı kuruluşlarımız da aynı işlemi, SoCB uyumluluğunu destekleyecek yeterli prosedürlere kendi iş alanlarında veya pazarlarında sahip olduklarını onayladıkları Kontrol Kılavuzu aracılığı ile gerçekleştirir.