Close
 
 

Lobi Faaliyetleri ve Etkileşim

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

BAT kurumsal şeffaflık konusuna kendisini adamıştır. Sorumluluk sahibi bir şirket olarak dış paydaşlarla olan tüm etkileşim faaliyetlerimiz şeffaflık, açıklık ve dürüstlük ile yürütülecektir. Faaliyetlerimizi etkileyen politikayla ilgili tartışmalara meşru bir katkımız vardır ve çalışanlarımızın bu politikaya uygun davranmaları gerekmektedir.

Grubun yerine getirmesi gereken meşru bir rol vardır

Sivil katılım sorumluluk sahibi işletmeciliğin ve politika oluşturmanın temel bir özelliğidir ve BAT çalışanları, lobi faaliyetleri kayıtları ve raporlama gereklilikleri de dahil olmak üzere faaliyet gösterdikleri tüm piyasaların kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak politika süreçlerine şeffaf ve açık bir şekilde katılacaklardır.

Politikacılarla, politika yapıcılarla ve düzenleyicilerle etkileşim, şeffaf ve yüksek oranda doğruluğu amaçlayarak gerçekleştirildiğinde, en iyi bilgilerin politika yapımında kararlar için bir temel olarak kullanılmasını sağlar.

Şeffaflık ve yüksek profesyonel standartlar

Grup şirketleri ve çalışanları dış paydaşlarla etkileşime girerken aşağıdaki maddeleri uygulamakla yükümlüdürler:
  • faaliyet gösterdiğimiz piyasaların tüm yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak politika sürecine açık ve şeffaf bir şekilde katılmak;
  • kendilerini her zaman isim ve kurumsal kimlikleriyle tanımlamak;
  • doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişinin herhangi bir kararını, Grup veya herhangi bir Grup şirketi lehine, usulsüz bir şekilde etkilemek için herhangi bir ödeme yapmamak, hediye vermemek veya başka bir menfaati teklif etmemek;
  • herhangi bir kişiden, başka bir tarafa ait gizli bilgileri veya hileli herhangi bir yolla bilgi almamak veya istememek;
  • herhangi bir kişiyi gizlilik görevini ihlal etmeye teşvik etmemek ve
  • olumsuz istenmeyen sonuçları en aza indirirken, düzenlemenin hedeflerini en iyi şekilde karşılayacak yapıcı çözümler sunmak.

Doğru, kanıta dayalı iletişim

Dış etkileşim faaliyetlerini yürütürken çalışanlar:
  • karar verme sürecini en iyi şekilde bilgilendirmek için düzenleyiciler, politikacılar ve politika yapıcılarla doğru, eksiksiz ve kanıta dayalı bilgileri paylaşmak için gayret göstermelidirler.

Üçüncü taraflar

BAT, karşılıklı çıkar politikası konularında üçüncü tarafları desteklemektedir.  Bu gibi durumlarda, Grup şirketleri ve çalışanları aşağıdaki maddeleri uygulamakla yükümlüdürler:
  • ticari gizlilik gerekliliklerine ve veri koruma yasalarına tabi olan üçüncü taraf kuruluşların desteğini alenen kabul etmek;
  • üçüncü bir taraftan bu Lobi Faaliyetleri ve Etkileşim politikasını ihlal eden herhangi bir şekilde hareket etmesini talep etmemek ve
  • üçüncü taraflardan lobi faaliyetleri ve raporlama gereksinimlerini düzenleyen, faaliyet gösterdikleri piyasaların yasa ve yönetmeliklerine uymalarını talep etmek.

Kamu Görevlilerine finansal seyahat desteği

Kamu Görevlilerine finansal seyahat ve/veya konaklama desteği sağlamak yasaktır (ör. bir etkinliğe veya iş toplantısına katılmak için seyahat/konaklama ücretlerini ödemek). Bu kuralın değiştirilmesini gerektiren istisnai bir durum ortaya çıkarsa, bu durum Etkileşim İlkeleri rehberliğinde Hükümet İşleri Grup Direktörü ve Çalışma Standartları ve Uyum Grup Direktörü tarafından onaylanmalıdır.

Bkz. Çıkar Çatışmaları Politikası tanımı için Çıkar Çatışmaları Politikası

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()