Close
 
 

Hayırsever yardım

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Bizler, işletmelerin rolünü tüzel kişi olarak kabul ediyor ve Grup şirketlerinin yerel toplulukları ve hayırsever projeleri desteklemesini teşvik ediyoruz.

Doğru sebeplerle yardım etmek

Grup şirketleri, yapılan yardımların yasal olması ve herhangi bir usulsüz işi güvenceye almak ya da başka bir avantaj sağlamak için yapılmaması koşuluyla, hayır amaçlı yardım ve benzeri sosyal yatırımlar yapabilirler.

Grup şirketleri, Grup Stratejik Kurumsal Sosyal Yatırım Çerçevesini dikkate alarak kurumsal sosyal yatırım için genel stratejiler bağlamında, hayır kurumu yardımı veya benzer bir sosyal yatırım önerisini her zaman değerlendirmeye almalıdır.

İtibar ve durum sorgulama

Grup şirketleri, alıcının itibarını ve durumunu sorgulamadan hiçbir hayır amaçlı yardım gerçekleştirmemelidir.

Grup şirketlerinin, herhangi bir yardım yapmadan önce, alıcının iyi niyetle ve hayır amaçlı hareket ettiğinden ve alınan yardımın herhangi bir usulsüz amaçla kullanılmayacağından emin olmaları beklenmektedir.

Hayır kurumlarının tescilli olması gereken ülkelerde, Grup şirketleri bir yardım yapmadan önce tescil durumlarını sorgulamalıdır.

Yaptığımız yardımların tamamıyla kayıt altına alınması

Bir Grup şirketi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir hayır amaçlı yardım ya da başka kurumsal sosyal yatırım, şirket kayıtlarında tamamıyla kaydedilmeli ve eğer gerekliyse, alıcı veya şirket tarafından kamu kayıtlarına geçirilmelidir.

Grup şirketleri, sürdürülebilirlik raporlama amaçları için LEX aracılığıyla rapor ettikleri yardımların, finansal ve yasal raporlama amaçları için Finans yoluyla rapor ettikleri katkılarla tutarlı olmasını sağlamalıdır.

Kamu görevlileri

Bir Kamu Görevlisinin hayır kuruluşuna, görevlinin isteğiyle ya da görevliyle anlaşarak ya da resmi bir eylemin karşılığında muvafakat amacıyla veya resmi bir eylemin sonucu olarak ya da Grup şirketinin lehine Kamu Görevlisini usulsüz bir şekilde etkilemek için yardım yapmamalıyız.

Resmi eylem karşılığında veya resmi eylem sonucunda veya kamu görevlisini herhangi bir grup şirketinin lehine usulsüz bir şekilde etkilemek için bir Kamu Görevlisinin veya üçüncü bir tarafın hayır kurumuna, örneğin Kamu Görevlisinin aile üyesi, arkadaşı veya ortağı gibi, yardım yapılması yasaktır.

Bkz. "Kamu Görevlileri" tanımı için Çıkar Çatışmaları Politikası

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()