Close
 
 

Siyasi bağışlar

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Siyasi bağışlara yerel yasalar tarafından açıkça izin verildiği ve genel olarak yerel iş uygulamalarının bir parçası olarak kabul edildiği durumlarda, bunlar yalnızca yasaya ve bu politikaya (veya yerel eşdeğere) tam olarak uymalıdır.

Doğru sebeplerlelerle bağış yapmak

Yerel yasaların açıkça izin verdiği durumlarda, Grup şirketleri siyasi partilere ve kuruluşlara ve seçimli mevki adaylarına yönelik kampanyalara (Birleşik Devletler'deki federal ofis adaylarına yapılan kurumsal bağışlar kesinlikle yasaktır) aşağıdaki durumlar sağlandığı takdirde bağış yapabilirler:
  • herhangi bir uygunsuz iş veya diğer avantaj elde etmek için yapılmıyor ise ya da usulsüz herhangi bir Grup şirket avantajı için bir Kamu Görevlisi tarafından herhangi bir karar etkilenmiyor ise
  • bizzat alıcı veya ailesinin, arkadaşlarının, iş arkadaşlarının ya da tanıdıklarının menfaatine hizmet etmiyor ise

(Bkz. "Kamu Görevlileri" tanımı için Çıkar Çatışmaları Politikası)

Bir Kamu Görevlisini belirli bir şekilde hareket ettirmeyi, oy kullandırtmayı veya şirket veya Grubun çıkarlarına yönelik bir kararın alınması konusunda yönlendirmeyi amaçlıyor ise Grup şirketinin siyasi bir bağış yapmasına izin verilmez.

Grup şirketleri yöneticileri, siyasi bağışları onaylarken bu gerekliliklere uygun olup olmadıklarının göz önünde bulundurmalıdır.

Sıkı yetkilendirme gereksinimleri

Tüm siyasi bağışlar aşağıda şartları sağlamalıdır:
  • dış hukuki danışmanlık tarafından onaylandığı üzere yerel yasalar tarafından açıkça izin verilmeli,
  • İlgili LEX Bölgesel Direktörü veya eşdeğerine önceden haber verilmiş olmalı (bu tür faaliyetlere dahil olmak için izin verilen kişilerin uyruğunu düzenleyen geçerli herhangi bir yasaya tabi)
  • ilgili Grup şirketinin yönetim kurulu tarafından önceden yetkilendirilmiş olmalı
  • şirket kayıtlarına tamamıyla kaydedilmiş olmalı
  • ve eğer gerekli ise kamu kayıtlarına geçirilmiş olmalıdır.

Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi faaliyetlerde bulunan herhangi bir örgüte (özellikle yargı yetkisi dışında bulunan bir Grup şirketinden kaynaklanıyorsa) bağış yapmak için bir öneri olduğunda sıkı prosedürlere uyulmalıdır. Bunun nedeni bölge dışı etkiye sahip yasalar ve çok geniş bir ‘siyasi örgüt’ tanımı olmasıdır. ABD'deki yabancı bağış yasağı özellikle katıdır ve bu yasağa dikkatli bir şekilde uyulmalıdır.

AB sınırları içinde bulunan Grup şirketleri Hukuk ve Dış İlişkiler Grup Yöneticisinden önceden yazılı onay almalıdır ki, eğer verilirse bu onay belirli koşullara tabidir.

Kişisel siyasi faaliyet

Birey olarak siyasi sürece katılma hakkımız var. Çalışanlar olarak, eğer biz
herhangi bir kişisel siyasi faaliyeti üstlenmek istiyorsak aşağıdaki şartları sağlamalıyız:
  • siyasi faaliyetleri kendi kaynaklarımızla ve kendi boş zamanlarımızda gerçekleştirerek
  • kendi görüş ve faaliyetlerimizin herhangi bir Grup şirketine aitmiş gibi anlaşılması olasılığını en aza indirerek
  • faaliyetlerimizin Gruba karşı görev ve sorumluluklarımız ile çelişmemesine dikkat ederek

Eğer bir kamu hizmetinde bulunmak istiyor veya kamu hizmetinde bulunmayı kabul ediyorsak, bölüm yöneticimize önceden haber vermeli ve resmi görevlerimizin işimizi etkileyip etkilemediğini ele almalı ve böyle bir etki söz konusu ise bu etkiyi en aza indirmek için bölüm yöneticisi ile beraber çalışmalıyız.

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()