Close
 
 

İçsel bilginin suistimali ve piyasa bozucu eylemler

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Dünya çapında adil ve açık menkul kıymetler piyasalarını desteklemeye kendimizi adamış bulunuyoruz. Çalışanlar, gizli bilgilere dayanarak herhangi bir işlem gerçekleştirmemeli ve piyasa bozucu herhangi bir eylemde bulunmamalıdır.

'İçsel bilgi' aşağıdaki özelliklere doğası gereği sahip olan bilgi türüdür:

  • genellikle ulaşılabilir değildir;
  • halka açık bir şirket veya şirketin hisseleri ya da menkul kıymetleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir ve 
  • eğer genel olarak mevcutsa, şirketin hisselerinin veya diğer menkul kıymetlerinin ya da ilgili yatırımlarının bedeli üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır

Piyasa bozucu eylemler

Aşağıdakiler dahil olmak üzere piyasa bozucu herhangi bir eyleme girişmemeliyiz
  • içsel bilgilerin usulsüz bir şekilde açığa vurulması
  • içsel bilgi yoluyla menkul kıymet ticareti yapılması
  • içeriden alınan bilgilerin istismar edilmesi
  • piyasa manipülasyonuna kalkışılması

'Piyasa bozucu eylemler, finansal piyasaların bütünlüğüne ve menkul kıymetler ve türevleri üzerindeki kamu güvenine zarar veren davranışlara karşılık gelir İçsel bilginin suistimali ve piyasa bozucu eylemler (icra etmek veya başkalarını teşvik etmek) birçok ülkede yasalara aykırıdır.

Birleşik Krallık’ta içsel bilginin suistimali ve piyasa bozucu eylem teşkil edecek davranışlarla  ilgili daha fazla bilgi üzerinde yer alan Hisse Senedi Ticaret Kurallarımızı  inceleyin.

Şirket içi bilgilerin kullanılması

Herhangi bir halka açık Grup şirketiyle ilgili içeriden bilgi niteliğine sahip olabilecek bir bilgiye sahipsek veya bu bilgiyi edinirsek, bunu derhal Genel Müdürümüze, Bölüm  veya (bilgi belirli bir projeyle ilgiliyse) proje liderine bildirmeliyiz. Aksi takdirde, bu bilgiyi belirli bir yetki dahilinde olmaksızın açığa vurmamalıyız ve daha sonra sadece:
  • gizlilik yükümlülüğümüzün bulunduğu ve işi yürütebilmek adına böyle bir bilgiye ihtiyacı olan
  • bir Grup şirketinin iş vekilliğini veya temsilciliğini yürüten çalışanlar ile bu bilgiyi paylaşabiliriz.

Bu bilgilerin istismarı Grup şirketleri ve ilgili kişiler için para cezası veya adli ceza ile sonuçlanabileceğinden, içeriden bilginin kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

Eğer içeriden bilgiye sahip olup olmadığınız konusunda emin değilseniz, British American Tobacco p.l.c. Şirket Sekreteriyle veya ilgili şirketle iletişime geçebilirsiniz.

Güvenilir hisse senedi ticareti

Şirkete dair içeriden bir bilgiye sahip olduğumuzda, halka açık şirket (Grup veya grup dışı) menkul kıymetlerinin ticaretini yapmamalı ve başkalarını da bu konuda teşvik etmemeliyiz.

Herhangi bir halka açık şirketin menkul kıymetlerinin ticaretini yapmaya niyetiniz varsa ve bu şirkete dair içeriden bir bilgiye zaman zaman erişiminiz oluyorsa, bu durumda yerel hisse senedi ticareti kanunlarına ve eğer şirket tarafından hisse senedi ticaretine dair oluşturulmuş ve sizin için geçerli olan bir tüzük varsa bu tüzüğe uymalısınız.

Hisseler (Amerikan Emanet Makbuzu dahil), opsiyonlar, vadeli işlemler ve benzeri sözleşmeler, borçlar, kolektif yatırım kuruluşları birimleri (ör. fonlar), finansal kur farkı sözleşmesi, tahviller, senetler ve bu tarz menkul kıymetler tarafından bedeli belirlenen bütün yatırımlar 'Menkul kıymetlere' dahildir.

'Ticaret' geniş bir tanıma sahiptir ve doğrudan veya dolaylı olarak kendi adınıza veya bir başkası adına olsun herhangi bir satış, alım, aktarım ve bunlara ilaveten spread bahis, kur farkı sözleşmesi ve menkul kıymetler de dahil olmak üzere diğer türevlerini içerir.

Hisse Senedi Ticareti Tüzüğümüz, söz konusu kişiler adına British American Tobacco p.l.c. menkul kıymetleri ticaretine dair ek kısıtlamaların da yer aldığı British American Tobacco'nun 'içeridekiler' için geçerli kuralları belirler. Statüleri hakkında bireysel olarak bilgilendirilecek bütün 'içeridekilerin' listesinin tutulması bizim için yasal bir zorunluluktur.

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()