Close
 
 

ve kayıt tutma

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Finansal ve finansal olmayan bilgilerin dürüst, doğru ve objektif bir şekilde kaydedilmesi ve raporlanması; Grubun itibarı, yasal, vergi, denetim ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirme yeteneği ve Grup şirketleri tarafından iş kararlarını ve eylemlerini desteklemek için gereklidir.

Doğru bilgi ve veri

Yarattığımız tüm finansal veya finansal  olmayan veriler, gerçekleştirilen tüm işlemleri ve olayları
doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Finansal ve diğer işletme bilgilerini raporlamak için geçerli yasaları, dış muhasebe gerekliliklerini ve Grup prosedürlerini takip etmeliyiz.

Bu verilerin kağıt, elektronik ortam veya başka bir ortamda olduğu tüm durumlarda geçerlidir.

Kayıtların doğru bir şekilde tutulmaması Grup politikasına aykırıdır ve ayrıca yasa dışı da olabilir.

Kayıtları tahrif etmek veya gerçekleri yanlış beyan etmek için hiçbir zaman gerekçe yoktur. Bu tür davranışlar dolandırıcılık anlamına gelebilir ve hukuki veya cezai sorumlulukla sonuçlanabilir.

Kayıt yönetimi

Grup şirketleri, Grup Kayıtları Yönetimi Politikası'nı yansıtan, kayıt yönetimi politikaları
ve prosedürlerini benimsemelidir.

Tüm kritik iş kayıtlarımızı bu politika ve prosedürlere uygun olarak yönetmeli ve izin verilmedikçe şirket kayıtlarını asla değiştirmemeli veya yok etmemeliyiz.

Bizim için geçerli olan kayıt yönetimi politikası ve prosedürlerine aşina olmalıyız.

Muhasebe standartlarının takip edilmesi

Finansal veriler (ör. defterler, kayıtlar ve hesaplar) hem genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine hem de Grubun muhasebe ve raporlama politikalarına ve prosedürlerine
uygun olmalıdır.

Grup şirketlerinin finansal verileri, bulundukları ülkede uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmalıdır.

Grup raporlaması için verilerin Grubun muhasebe politikaları (IFRS) ve prosedürleri ile uyumlu olmalıdır.

Dış denetçiler ile iş birliği

Grubun dış ve iç denetçileri ile tam anlamıyla iş birliği içinde çalışmalı ve herhangi bir Grup şirketinin denetimine ait tuttukları tüm bilgilerin (ilgili denetim bilgileri) şirketin dış denetçileri tarafından erişilebilir olduğundan emin olmalıyız.

Dış denetçiler ile tam anlamıyla iş birliği yapma yükümlülüğümüz, örneğin yasal olarak ayrıcalıklı belgeler söz konusu olduğunda yasal kısıtlamalara tabidir.

Aksi takdirde, dış denetçilerin herhangi bir talebine derhal cevap vermeli ve ilgili personel ve belgelere tam ve sınırsız erişime izin vermeliyiz.

Hiçbir koşulda yanıltıcı, eksik veya yanlış olduğunu bildiğimiz (veya makul bir şekilde bilinmesi gereken) bilgileri dış veya iç denetçilere vermemeliyiz.

İşlemlerin belgelenmesi

Tüm işlemler ve sözleşmeler her seviyede doğru ve usulüne uygun bir şekilde yetkilendirilmeli ve
harfi harfine kaydedilmelidir.

Grup şirketleri tarafından girilen tüm sözleşmeler, başka bir Grup şirketi veya üçüncü bir tarafla yazılı olarak kanıtlanmalıdır.

Bir Grup şirketi adına herhangi bir sözleşmenin hazırlanmasından, müzakere edilmesinden veya onaylanmasından sorumluysak, ilgili sözleşme onay politikası ve prosedürlerine uygun olarak onaylandığından, imzalandığından ve kaydedildiğinden emin olmalıyız.

Bir Grup şirketi tarafından, ürünlerinin satışı ile ilgili hazırlanan tüm belgeler, yurt içi veya ihracat, doğru, eksiksiz olmalı ve işlemin doğru bir görünümünü vermelidir.

Vergi, gümrük veya diğer makamlar tarafından olası denetim için gerekli olan tüm belgeler (ilgili yazışmalarla birlikte) muhafaza edilmelidir.

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()