Close
 
 

Şirket varlıklarının korunması

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Hepimiz bize emanet edilen Grup varlıklarının korunmasından ve uygun bir şekilde kullanılmasından sorumluyuz.

Şirketimizin çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi

Grup varlıklarının zarar görmediğinden, istismar edilmediğinden, zimmete geçirilmediğinden veya ziyan edilmediğinden emin olmalı ve başkaları tarafından gerçekleştirilen istismar veya zimmete geçirme eylemlerini bildirmeliyiz.

Grup varlıkları maddi ve fikri mülkiyeti, fonları, tarihi, mülkiyet bilgilerini, kurumsal fırsatları, ekipmanları ve tesisleri içerir.

Fonların hırsızlığa ve istismara karşı korunması

Grup fonlarını korumalıyız ve onları istismara, dolandırıcılığa ve hırsızlığa karşı korumalıyız. Masraflar, fişler, makbuzlar ve faturalar için ödeme istemlerimiz doğru olmalı ve zamanında teslim edilmelidir.

'Grup fonları', bize veya bizde bulunan şirket kredi kartlarına aktarılan nakit de dahil olmak üzere Grup şirketine ait nakit veya nakit eşdeğerine karşılık gelir.

Çalışanlar tarafından dolandırıcılık veya hırsızlık, işten çıkarılma ve kovuşturma ile sonuçlanabilir.

Çalışmalarımıza yeterli zaman ayrılması

Hepimizin sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza yeterli zaman ayırması beklenmektedir.

İş yerinde iken, işimize tamamen odaklanmış olmamız ve işimize engel olabilecek seviyenin üzerinde herhangi bir kişisel faaliyet üstlenmememiz beklenmektedir.

Markalarımızın ve yeniliklerimizin korunması

Grup içinde sahip olunan tüm fikri mülkiyeti korumak zorundayız.

Fikri mülkiyet patent, telif hakları, ticari markalar, tasarım hakları ve diğer özel bilgileri içerir.

Varlıklarımıza erişimin güvence altına alması

Grup varlıklarına erişim sağlamak için kullanılabilecek bilgileri korumalıyız.

Her zaman bina erişim kartları, kimlik, şifreler ve kodlar da dahil olmak üzere şirket mülkiyet ve ağlarına erişim için kullanılan herhangi bir bilginin güvenliğini sağlayın.

Üçüncü tarafların varlıklarına saygı duyulması

Aşağıda yer alanları asla bilinçli bir şekilde yapmamalıyız
 • üçüncü tarafların maddi varlıklarına zarar verilmesi, varlıkların istismar edilmesi veya zimmete geçirilmesi
 • üçüncü tarafların haklarını ihlal ederek geçerli bir patent, ticari marka, telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi
 • üçüncü şahısların sistemlerinin ya da kaynaklarının performansını olumsuz etkileyecek herhangi bir
 • yetki dışı faaliyetin gerçekleştirilmesi

Üçüncü tarafların Grubun varlıklarına karşı göstermelerini beklediğimiz saygıyı, onların maddi ve fikri mülkiyetleri için de göstermeliyiz.

Şirket ekipmanlarının kullanımı

Şirkete ait cihazları veya tesisleri aşağıda belirtilen durumlar ve şirket politikaları dışında kişisel faaliyetler için kullanmamalıyız.

Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde, bize sunulan veya kullanımımıza açılmış olan sistemlerin ve şirket cihazlarının, sınırlı, arada sırada veya duruma özgü kişisel kullanımına izin verilir:

 • makul ve iş performansımızı etkilemiyor ise,
 • sistemlerimizin performansı üzerinde olumsuz bir etkisi yok ise,
 • yasa dışı veya uygunsuz bir amaç için değil ise,

Gerekçeli ve kısa telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları ve internet kullanımına izin verilir. Uygunsuz kullanımlar şunları içerir:

 • aşağılayıcı, küçük düşürücü, cinsiyetçi, ırkçı, müstehcen, kaba veya başka türlü saldırgan konuşmalar
 • telif hakkıyla korunan, lisanslı veya diğer özel materyallerin uygunsuz bir şekilde yayılması
 • zincirleme mektuplar, reklamlar ve taleplerin iletilmesi (yetki verildiği durumlar hariç)
 • uygunsuz internet sitelerinin ziyaret edilmesi

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()