Close
 
 

Veri gizliliği, gizlilik ve bilgi güvenliği

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Veri gizliliği yasalarını göz önünde bulundurur ve ticari açıdan hassas tüm bilgilerin, ticari sırların ve Grup ve işletmeleriyle ilgili diğer gizli bilgilerin gizliliğini koruruz.

Veri gizliliği

Kişisel veri, bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan bilgidir. Bireyler hakkında önemli miktarda bilgiye sahip olan küresel bir şirket olarak, Grup şirketleri ve çalışanları, kişisel verilerin yerel veri koruma yasalarına ve Grup Veri Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınmasını sağlamalıdır.

Veri gizliliği yasaları, kişisel verilerin kullanılmasını, işlenmesini ve şirketler veya ülkeler arasında aktarılabilme yollarını düzenler. Müşteriler, çalışanlar, üstleniciler ve tedarikçiler veya iş yaptığımız diğer üçüncü tarafların çalışanları da dahil olmak üzere tüm bireyler için geçerlidir.

Kişisel verilerin sorumluluk ile ve tüm dünyadaki veri gizliliği kanunlarına uygun bir şekilde kullanılması konusuna özen gösteriyoruz. Lütfen bkz. Interact üzerinde yer alan Grup Veri Gizlilik Politikası. Bu Politika, kişisel verilerin korunmasına ilişkin küresel bir minimum standart sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bazı yargı alanlarında belirli yasaların ek gereklilikler getirebileceğinin farkında olmalıyız ve kişisel verileri bu tür geçerli tüm yasalara uygun olarak kullanacağız.

Gizli bilgiler

Gizli bilgilerimiz, üçüncü taraflara ifşa edilmesi durumunda Grubun çıkarlarına zarar verebilecek herhangi bir bilgidir, örneğin:
 • satış, pazarlama ve diğer kurumsal veri tabanları
 • fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri ve planları
 • gizli ürün bilgileri ve ticari sırlar
 • araştırma ve teknik veriler
 • yeni ürün geliştirme malzemeleri
 • iş fikirleri, süreçleri, önerileri veya stratejileri
 • yayınlanmamış finansal veriler ve sonuçları
 • şirket planları
 • personel verileri ve çalışanları etkileyen hususlar
 • bir Grup şirketine tanımlı lisanslı yazılım veya Grup şirketi tarafından geliştirilmiş yazılım
   

Gizli bilgilerin açığa çıkarılması

Bir Grup şirketine veya Grup dışında yer alan işletmesine ait gizli bilgileri,
üst düzey bir yöneticiden yetki almadan açığa çıkarmamalıyız ve çıkarmamız gerektiği durumlarda ise sadece:

 • gizlilik görevi nedeniyle ve bilginin sadece kendi amacı için kullanılmasını talep ederek bir Grup şirketinin temsilcilerine veya vekilleri ile,
 • yazılı gizlilik sözleşmesi veya taahhüt şartları altındaki durumlarda,
 • yetkili bir yargı, hükümet, düzenleyici veya denetleyici organın emri uyarınca, yerel LEX danışmanından önceden onay almış ve danışmanının önceden bilgilendirilmiş olduğu durumlarda paylaşılabilir.

Gizli bilgiler elektronik ortamda iletilecek ise, alıcı taraf ile teknik ve prosedür ile ilgili standartlar konusunda anlaşmaya varılmalıdır.

Halka açık yerlerde belgelerin kullanılması ya da tartışılması yoluyla, gizli bilgilerin kasıtsız olarak açığa çıkarılma riski konusunda dikkatli olmalıyız.

Gizli bilgi depolama alanlarına erişim

Grup şirketine veya işletmesine ait gizli bilgilere erişim sadece işlerini yürütmek için bunu gerektiren çalışanlara sağlanmalıdır.

Bir Grup şirketi veya işletmesine ait gizli bilgileri, bilgilerini güvenliğini sağlayacak yeterli düzenlemeleri yapmadan şirket dışına çıkarmamalıyız.

Daha fazla yönlendirme için bkz. Interact üzerinde yer alan Grup Güvenlik Politikası Bildirimi.

Gizli bilgilerin kullanımı

Grup şirketine veya işletmesine ait gizli bilgileri
kendi finansal lehimize veya arkadaşımızın ya da bir yakınımızın finansal lehine kullanmamalıyız

bkz. Çıkar Çatışmaları

Herhangi bir kamu şirketindeki hisse ve teminat bedeliyle ilgili ‘iç bilgilere’ erişiminiz varsa bu konuya özellikle dikkat edilmelidir. Daha fazla detay için bkz. İçsel bilginin suistimali ve piyasa bozucu eylemler

Üçüncü taraf bilgileri

Başka bir tarafa ait olan gizli bilgileri kasten ve ısrarla başka bir kişiden almaya çalışmamalıyız.

Başka bir tarafa ait gizli bilgiler olabileceğinden şüphelendiğimiz bilgileri yanlışlıkla alırsak, bölüm yöneticimize ve yerel LEX danışmanına derhal bildirmeliyiz.

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()