Close
 
 

İş yerinde saygı

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Tüm meslektaşlarımıza ve iş ortaklarımıza herhangi bir ayrım yapmaksızın, insan onuruna yakışır bir şekilde ve saygıyla davranmalıyız

Neye inanıyoruz

Dernek kurma özgürlüğü, güç kullanarak ya da zorunlu işçiliğin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması, çocuk işçiliğinin etkili bir biçimde kaldırılması, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde ayrımcılığın ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere temel çalışma haklarına saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz.

Bu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi'ne olan desteğimizi yansıtmaktadır.

İlgili tüm iş kanunlarına, yönetmeliklerine ve düzenlemelerine uyuyoruz.

Eşitliğin ve çeşitliliğin teşvik edilmesi

Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sağlamaya ve çalışan eşitliğini teşvik ederek kapsayıcı bir iş gücü yaratmaya kendimizi adadık. İşimizi geliştirmek ve güçlendirmek için çeşitliliği benimsiyoruz. Farklılıklarımızı kutluyor, bu farklılara saygı duyuyor ve her birimizi eşsiz kılan özelliklerimize değer veriyoruz.

İş arkadaşlarımıza bize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle davranmalı ve onların kişiliklerine ve düşüncelerine saygı göstermeliyiz.

Irk, renk, cinsiyet, yaş, engel, cinsel yönelim, sınıf, din, siyasi görüş, sigara içme alışkanlıkları veya kanunlar tarafından korunan başka kişisel özelliklerin, herhangi bir çalışanın işe alınması, geliştirilmesi, ilerlemesi veya emekliliği söz konusu olduğunda kararımızı etkilemesine izin vermemeliyiz.

Bu, iş yerinde ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin temel ilkeleri ortaya koyan ILO Sözleşmesi 111'e olan desteğimizi yansıtmaktadır.

Taciz ve zorbalığın önlenmesi

Taciz ve zorbalığın tüm çeşitleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu tür eylemlerin ve tutumların iş yerinden tamamen kaldırılması konusuna kendimizi adadık.

Taciz ve zorbalık; taciz edici, aşağılayıcı veya korkutucu olan cinsel, sözel, sözel olmayan ve fiziksel davranışları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Bu tür davranışlara ya da başka bir şekilde kabul edilemez davranışlara tanık olur veya maruz kalırsak, bunu bölüm yöneticimize bildirmeliyiz.

Çalışanların sorunları gündeme getirebilecekleri ve ilgili herkesin memnuniyeti için hızlı bir çözüm getirmeyi hedefleyen bir güven ortamı sağlamaya çalışıyoruz.

Bu amaçla çalışanları yerel şikayet prosedürlerini tanımaya teşvik ediyoruz.

Çalışan sağlığının gözetilmesi

Çalışanlarımızın sağlığına çok değer veriyoruz ve kazaları ve yaralanmaları önlemek ve iş yeri sağlık risklerini en aza indirmek için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz.
Grup şirketleri:
  • Küresel EHS Politikamız veya ulusal hukukumuzla (hangisi daha üst seviye ise) uyumlu sağlık ve güvenlik politikaları ve prosedürlerini benimsemeli
  • sağlık ve güvenliğin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak için çalışanlarıyla birlikte çalışmalı
  • çalışanların iş/özel hayat dengesini desteklemek için çalışmalıdır.

Dünya genelindeki tüm çalışanlarımızın bedensel güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, politikalarımızın ve standartlarımızın anlaşılmasını sağlamak ve herkesin işleri ile ilgili sağlık, güvenlik ve emniyet konuları ve gereksinimlerinin farkında olması için eğitimler vermek için sürekli çalışacağız.

Grup şirketlerini yerel uygulamalara uygun bir şekilde aile dostu politikaları keşfetmeye ve benimsemeye
teşvik ediyoruz

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()