Close
 
 

İnsan hakları ve faaliyetlerimiz

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Faaliyetlerimizi her zaman çalışanlarımızın, birlikte çalıştığımız kişilerin ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukların insan haklarına saygılı bir şekilde yürütmeliyiz.

Neye inanıyoruz

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tarafından da onaylanan temel insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

"Koruma, Saygı Gösterme ve Telafi Etme" çerçevesinin oluşturulması aracılığıyla, iş hayatı ile ilgili insan hakları sorunlarına değinmemiz için endüstrinin görev ve sorumluluklarını özetleyen BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ni destekliyoruz.

İnsan hakları risklerinin yönetilmesi

Tedarik zincirimiz de dahil olmak üzere etki alanımızda insan haklarını teşvik etmeye kendimizi adadık. Bu nedenle tüm tedarikçilerimizin Tedarikçi İş Davranış Kuralları'mızın gereksinimlerini karşılaması beklenmektedir ve bu tedarikçilerle olan sözleşme düzenlemelerimize dahil edilmiştir.

Durum tespiti prosedürlerimiz mümkün olduğunca politika taahhütlerimizin ve Tedarikçi İş Davranış Kuralları'mızın  etkinliğini ve uygunluğunu izlememizi ve insan hakları risklerini, etkilerini ve suistimallerini belirlememizi, önlemimizi ve azaltmamızı sağlar.

Faaliyetlerimizde veya tedarik zincirimizde tanımlanan tüm insan hakları sorunlarını tam olarak araştırmaya ve telafi etmeye ve sürekli iyileştirme için çaba göstermeye kendimizi adadık. Bir tedarikçiyle ilgili olarak insan hakları ihlallerini tespit edersek ancak düzeltici eylem, kalıcı eylemsizlik veya iyileştirme eksikliği konusunda net bir taahhüt yoksa, bu tedarikçiyle olan çalışmalarımız sona ermelidir.

Çocuk işçiliğine izin verilmez

Operasyonlarımızın çocuk işçiliği barındırmamasını sağlamaya kendimizi adadık. Çocukların refahı, sağlığı ve güvenliğinin her zaman en üst düzeyde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların, topluluklarının ve ülkelerinin gelişiminin en iyi eğitimle sağlandığını biliyoruz.
İşe alınma ve en kötü çocuk işçiliği biçimlerinin ortadan kaldırılması için asgari yaşla ilgili temel ilkeleri ortaya koyan 138 ve 182 sayılı ILO sözleşmelerini destekliyoruz. Öyle ki;
  • Çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verecek tehlikeli veya tehlike olasılığı taşıyan herhangi bir iş 18 yaşın altında kimse tarafından yapılmamalıdır;
  • İş için asgari yaş, zorunlu eğitimi bitirme yasal yaşın altında olmamalı ve her koşulda 15 yaşından az olmamalıdır.
  • Tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın Tedarikçi İş Davranış Kuralları'mızda belirtildiği gibi asgari yaş gereksinimlerimizle uyumlu olmasını bekliyoruz. Bu yerel yasaların izin verdiği durumlarda, çocukların eğitimlerini veya mesleki eğitimlerini engellememesi veya sağlık veya gelişimlerine zararlı olabilecek herhangi bir faaliyeti içermesi koşuluyla (örneğin mekanik ekipmanların veya tarımsal kimyasalların yönetilmesi) 13 ila 15 yaş arasındaki çocukların hafif işler yapabilmelerini içerir. Ayrıca yetkili bir makam tarafından onaylanan eğitim veya iş deneyimi projelerini istisna olarak kabul ediyoruz.

Dernek kurma özgürlüğü

Dernek kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma özgürlüğüne saygı duyuyoruz.

Çalışanlarımız yerel şirket tarafından tanınan işçi sendikaları veya diğer iyi niyetli temsilciler tarafından temsil edilme hakkına sahiptir. Bu temsilciler, faaliyetlerini hukuk, yönetmelik, cari iş ilişkileri ve uygulamaları ve üzerinde anlaşmaya varılan şirket prosedürleri çerçevesinde yürütebilmelidir.

Emek sömürüsüne veya modern köleliğe izin verilmez

Operasyonlarımızın kölelik, esaret ve güç uygulayarak, zorunlu, bağlı tutularak, istemsiz, kaçak ve yasa dışı göçmen işçiliği barındırmadığını temin etmeye kendimizi adadık.
Grup şirketleri ve çalışanları ve bizim adımıza hareket eden herhangi bir istihdam kurumu, işçi komisyoncusu veya üçüncü taraflar:
  • İşçilerin işe alım ücreti ödemesini talep etmeyecek, istihdam koşulu olarak kredi almayacak, makul olmayan servis ücretleri ödemeyecek ya da depozito almayacaktır;
  • İşçilerin kimlik belgelerini, pasaportlarını veya izinlerini bir istihdam koşulu olarak teslim etmelerini istemeyecektir. Ulusal hukuk veya istihdam prosedürlerinin kimlik belgelerinin kullanılmasını gerektirdiği durumlarda, bunları kesinlikle yasaya uygun olarak kullanacağız. Eğer kimlik belgeleri güvenlik veya tutulma amacıyla alınırsa, bu sadece işçinin kendi rızasıyla sunduğu bilgilendirme ve yazılı onayı ile olmalıdır ve çalışanın istediği her zaman bunları alması için sınırsız erişime sahip olması şartı ile yapılır.

Yerel topluluklar

Faaliyet gösterdiğimiz toplulukların özgün sosyal, ekonomik ve çevresel çıkarlarını tanımlamaya ve anlamaya çalışıyoruz.

Çatışmalardan muzdarip veya demokrasinin, hukukun üstünlüğünün veya ekonomik kalkınmanın kırılgan olduğu ve insan haklarının tehdit altında olduğu ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada faaliyet gösteriyoruz.

Faaliyetlerimizle alakalı veya faaliyetlerimizden etkilenebilecek özgül insan hakları risklerini belirlemeliyiz. Bunu yaparken çalışanlar ve temsilcileri de dahil olmak üzere paydaşlarımızın görüşlerini alıyoruz.

Faaliyetlerimizin insan hakları ihlallerine katkıda bulunmamasını sağlamak ve eylemlerimizin doğrudan neden olduğu olumsuz insan hakları etkilerini gidermek için uygun adımları atacağız.

Çalışanlarımızı hem yerel hem de iş topluluklarında aktif bir rol oynamaya teşvik ediyoruz. Grup şirketleri, çalışanlar ve topluluklar içinde beceri geliştirme fırsatları yaratmaya çalışmalı ve ev sahibi hükümetlerin kalkınma hedefleri ve girişimleri ile uyum içinde çalışmayı hedeflemelidir.

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()