Close
 
 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

BAT, sıfır tolerans yaklaşımını uygular ve her türlü rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele etmeye kendisini adamıştır. Grup şirketlerinin, çalışanların veya iş ortaklarımızın kanunsuz işlere herhangi bir şekilde dahil olması veya bu işleri içermesi kesinlikle kabul edilemezdir.

Rüşvet nedir?

Rüşvet, bir yarar (kişisel veya işle ilgili) sağlamak amacıyla teklif edilen herhangi bir hediye, ödeme veya menfaattir (örneğin ikram, bahşiş, iş teklifi/işe yerleştirme veya yatırım fırsatları). Rüşvetin ödenmesi zorunlu değildir; talep veya teklif edilmesi yeterlidir.

'Uygunsuz davranış'; iyi niyet, tarafsızlık veya itimat doğrultusunda gerçekleştirilmesi beklenen bir davranışı ihlal edecek bir ticari faaliyeti veya kamu görevini yerine getirmeye (veya yerine getirmemeye) karşılık gelir.

Rüşvete izin verilmez

Hiçbir zaman:
  • usulsüz bir davranışı teşvik etmek ya da ödüllendirmek için veya bir etkiyi aklamak ya da bizim faydamıza olabilecek herhangi biri tarafından alınmış herhangi bir kararı usulsüz bir şekilde etkilemek için herhangi bir kişiye (doğrudan veya dolaylı) hediye, ödeme veya bir menfaati teklif etmeyin, vaat etmeyin ya da sunmayın.
  • Grubun kararlarını usulsüz bir şekilde etkileyeceği düşünülebilecek usulsüz bir davranış için ödül veya teşvik olarak nitelendirilebilecek herhangi bir hediye, ödeme ya da farklı bir faydayı herhangi bir kişiden (doğrudan veya dolaylı) talep etmeyin veya kabul etmeyin, kabul etmeye razı olmayın ya da teslim almayın.

Bir kamu görevlisine rüşvet vermek, neredeyse bütün ülkelerde suç teşkil etmektedir. Birçoğunda ise özel sektördeki çalışanlara ve kuruluşlara (örneğin bizim tedarikçilerimize) rüşvet vermek aynı şekilde suç olarak kabul edilmektedir.

Birçok ülkede rüşvet ile mücadele kanunları ülkenin kendi sınırları dışında da geçerlidir; dolayısıyla yurt dışına rüşvet ödemek bu ülkelerin vatandaşları için bir suç teşkil edecektir.

Kolaylaştırma ödemelerine izin verilmez

Herhangi bir çalışanın sağlığını, güvenliğini veya özgürlüğünü korumak dışında, kolaylaştırma ödemesi (doğrudan veya dolaylı) yapmamalısınız.

Kolaylaştırma ödemeleri, ödeyen kişinin zaten yetkili olduğu rutin eylemlerin alt düzey yetkilisi tarafından gerçekleştirilen, performansı kolaylaştırmak veya hızlandırmak maksadıyla yapılan küçük çaplı ödemelerdir. Bu ödemeler birçok ülkede yasa dışıdır. Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde ise, yurt dışına kolaylaştırma ödemesi yapmak suç teşkil etmektedir.

Ödeme için güvenli bir alternatifin bulunmadığı istisnai durumlarda, yerel LEX Danışmanımızı (mümkünse herhangi bir ödeme yapılmadan) dahil etmeliyiz. Ödeme ayrıca Grup şirketinin kayıtlarında tamamıyla belgelenmelidir.

Uygun prosedürlerin sürdürülmesi

Grup şirketleri, kendileri adına hareket eden üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının yozlaşmış eylemlerinden dolayı sorumlu tutulabilir. Sonuç olarak Grup şirketlerinden, kendileri adına hizmet sağlayan üçüncü tarafların usulsüz ödemeler için teklif almamasını, taraflara ödeme yapılmamasını, tarafların ödeme talep etmemesini veya ödemeyi teslim almamasını sağlayacak kontrolleri uygulaması ve yönetmesi beklenir. Bu kontrollere şunlar dahildir:
  • Üçüncü Taraf ABAC Prosedürü  de dahil olmak üzere 'tedarikçinizi tanıyın' ve 'müşterinizi tanıyın' prosedürleri: hepsi ilgili risk için uygun niteliktedir;
  • söz konusu hizmete ait rüşvet ve yolsuzluk riski için uygun niteliklere sahip ve ihlali neticesinde fesih ile sonuçlanabilecek üçüncü taraflarla yapılmış sözleşmelerde yer alan yolsuzlukla mücadele hükümleri;
  • uygun olduğu hallerde, tedarikçi ilişkilerini yöneten personel için yolsuzlukla mücadele eğitimi ve desteği ve
  • işlemlerin ve harcamaların mahiyetinin ve kapsamının hızlı ve doğru bir şekilde bildirilmesi.

Defterler, kayıtlar ve iç kontroller

Grup iş kayıtları, işlem ve harcamaların mahiyetini ve kapsamını doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Finansal kayıtların ve hesapların geçerli yolsuzlukla mücadele kanunları ve örnek uygulamalarla uyumlu olmasını sağlamak için iç kontrolleri sürdürmeliyiz.

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()