Close
 
 

Hediyeler ve eğlenceler

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

İş ile ilgili hediyelerin veya eğlencelerin ara sıra teklif edilmesi veya kabul edilmesi, kabul edilebilir bir iş uygulaması olabilir. Nitekim uygunsuz ve aşırıya kaçacak hediyeler ve eğlenceler, rüşvet ve yolsuzluk şekline bürünebilir ve BAT için ciddi zararlara sebep olabilir

Tanımlar

  • "eğlenceler", BAT dışındaki bir kişi veya kuruluş tarafından teklif edilen, verilen veya alınan yiyecek veya içecek, herhangi bir kültürel veya sportif etkinliğe katılım veya seyahat ve konaklama dahil olmak üzere konukseverliğin bütün biçimlerini ifade eder.
  • "hediyeler", BAT dışındaki bir kişi veya kuruluş tarafından teklif edilen, verilen veya alınan, eğlence kapsamına girmeyen, değeri bulunan herhangi bir şeyi ifade eder
  • "G&E", hediyeler ve/veya eğlenceler anlamına gelir
  • "Özel sektör paydaşı", Kamu Görevlileri haricindeki bütün kuruluşlar ve bireyler anlamına gelir
  • "eşik değer", Birleşik Krallık'taki bir Kamu Görevlisi için 20 £, bir Özel sektör paydaşı için 200 £ değerine karşılık gelir. Grup şirketleri, bu miktarları aşmayacak ve yerel alım gücünü ve düzenlemeleri yansıtacak şekilde piyasalar için mütevazi ve adil bir yönlendirme gerçekleştirmelidir

G&E teklif etme ve alma

Teklif ettiğiniz, aldığınız veya edindiğiniz tüm hediyeler ve eğlenceler:
  • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında tanımlandığı üzere eğer rüşvet veya yolsuzluk teşkil edecekse asla verilmemeli/kabul edilmemelidir
  • açık bir şekilde verilmeli/kabul edilmelidir
  • ilgili yargı makamlarınca yasaya uygun bulunmalı ve karşı tarafın kuruluşu tarafından yasaklanmamış olmalıdır
  • ihale ve açık artırma süreçlerine katılan tarafları içermemelidir
  • herhangi bir Grup şirketinin dahil olduğu işlem üzerinde maddi bir etkiye sahip olmamalı veya sahip olabilecekmiş gibi görünmemelidir
  • hediye nakit para veya dengi olmamalıdır (makbuzlar, hediye kuponları, krediler, menkul kıymetler)
  • sorulmamalı veya talep edilmemelidir
  • bir şeyin karşılığında teklif edilmemelidir (ör. bazı şartlara bağlı olarak teklif edilmesi)
  • savurgan ve uygunsuz bir şekilde verilmemeli veya bu şekilde bir izlenim bırakılmamalıdır (saygısız, ahlaksız, müstehcen veya yerel kültür dikkate alındığında herhangi bir Grup şirketini kötü yansıtacak şekilde)
  • önceden yazılı olarak onaylanmalıdır (bu politika ve/veya ek yerel gerekliliklerin onay gerektirdiği durumlarda)
  • uygulanabilir işletme gider politikaları ve prosedürlerine uygun olarak harcanabilir
  • Ayrıca Kamu Görevlileri ve Özel sektör paydaşları için eşiğin üzerindeki tüm G&E'ler, Grup şirketinin G&E Siciline kaydedilmelidir.
G&E teklif veya kabul ederken her zaman göz önünde bulundurun:
 
  • Niyet: Buradaki niyet sadece bir iş ilişkisi oluşturmak veya bunu sürdürmek mi yoksa nezaket sunmak mı, yoksa iş ile ilgili alınacak bir kararda alıcının nesnelliğini etkilemek üzere mi planlandı?
  • Yasallık: Ülkenizde veya karşı tarafın ülkesinde yasal mı?
  • Maddiyat: Piyasa değeri makul mü (ör. savurgan/abartılı) ve bireyin kıdemiyle orantılı mı?
  • Sıklık: Birey G&E'yi nadiren mi alıyor?
  • Şeffaflık: Yöneticiniz, çalışma arkadaşlarınız veya Grup dışındaki herhangi birinin G&E'den haberi olsaydı, alıcı veya siz kendinizi utanmış hisseder miydiniz?

Kamu Görevlilerine G&E

Kamu Görevlilerine veya bir yakın akrabasına, arkadaşına veya yakınlarına G&E (veya başka bir kişisel fayda) sunarak usulsüz bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye çalışmak yasaktır.

Düzenleyici etkileşim işimizin bir parçasıdır. Bu bağlamda G&E'nin (belirtilen eşikler dahilinde) sunulmasına veya alınmasına izin verilebilir. Bununla birlikte birçok ülke, Kamu Görevlilerinin G&E'yi kabul etmesine izin vermediğinden ve rüşvetle mücadele yasaları genellikle katı olduğundan bu konuda daha dikkatli olunmalıdır.

bkz. "Kamu Görevlileri" ve "yakın akraba" tanımı için Çıkar Çatışmaları Politikası

Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde, önceden onay alınmaksızın herhangi bir G&E'yi teklif ve kabul edebiliriz:
  • Her seferinde kişi başına belirtilen 20 £ eşik değerinin altında olursa (veya yerel muadiline göre altındaysa) ve
  • Yasalara uygun, nadiren gerçekleşiyor ve uygunsa
Kamu Görevlilerine (veya yakın akrabalarına) değeri 20 £ eşiğinin üstünden başlayan ve 200 £'a kadar artan herhangi bir G&E'nin sunulması veya kabul edilmesi için bölüm yöneticimizden ve yerel LEX Danışmanımızdan önceden yazılı onay almalıyız.

Bir Kamu Görevlisi (veya yakın akrabaları) tarafından teklif edilen veya alınan ve değeri 200 £ üzerinde olan G&E, sadece istisnai koşullar oluştuğu ve teklifi sunan Grup şirketinin Genel Müdürü/Bölge Yöneticisi/Bölüm Müdürü ön onayı alındığı ve Çalışma Standartları ve Uyum Grup Direktörü veya Bölge LEX Direktörü önceden bilgilendirme yapıldığı takdirde uygundur.

Özel sektör paydaşları

Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde, önceden onay alınmaksızın bir özel sektör paydaşına herhangi bir G&E teklif edilebilir veya karşı taraftan kabul edilebilir:
  • Her seferinde kişi başına belirtilen £200 eşik değerinin altında olursa (veya yerel muadiline göre altındaysa) ve
  • Yasaya uygun ve makul iş uygulamaları ile tutarlılık gösterirse.
Yukarıda belirtilen 200 £ üzerinde değere sahip herhangi bir G&E'nin teklifi veya kabulü için:
  • • Bölüm yöneticimizden önceden yazılı onay talep etmeliyiz.

Hiçbir zaman unutmayın:

  • Talepler onaylanırken onay verenler, teklif edilen G&E'nin yukarıda belirlenen beklentilerle ihtilaf içinde olmadığı ve özellikle zamanlama ve genel durum göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir kararın G&E tarafından usulsüz bir şekilde etkilendiği algısının oluşmadığı kanaatine varmaları gerekmektedir.
  • Ön onayın mümkün olmadığı istisnai durumlar olabilir.  Ön onayın neden talep edilmediği veya alınmadığı ile ilgili yazılı gerekçelerle G&E'nin verilmesinden veya alınmasından en fazla 7 gün sonra, mümkün olan en kısa sürede onayın talep edilmesi gerekmektedir.
  • Bölüm yöneticileri, yerel LEX Danışmanına danışarak geçerli eşik değerlerini aşan grup şirketi çalışanları tarafından sunulmuş veya alınmış herhangi bir G&E ile ne yapılması gerektiğini belirleyecektir. Genel olarak bu tarz bir G&E reddedilmeli veya iade edilmelidir. Bu durumun uygunsuz veya gücendirici olacağı düşünüldüğü takdirde, ilgili Grup şirketinin mülkiyetine geçmesi esasıyla G&E kabul edilebilir. 
  • Hiçbir zaman ücretini kendiniz ödeyerek veya bir başkasına ödeterek gerekli G&E onay alma yükümlülüğünüzden kaçınmamalısınız.
  • Bütün G&E'ler uygulanabilir işletme gider politikaları ve prosedürlerine uygun olarak harcanmalıdır.
  • Hiçbir koşulda BAT tarafından masrafları karşılanan bir eğlence, BAT personelinin yokluğunda gerçekleşmemelidir.
  • Hiçbir şüpheye mahal vermemek için bu Politikada yer alan eşik değerlerinin açığını yakalama düşüncesiyle G&E küçük miktarlara/değerlere bölünmemelidir.
  • Arkadaşlar ve yakınlardan ziyade, G&E genellikle BAT'nin iş ilişkilerinin bulunduğu bireylere yöneltilmelidir. Ancak bir bireyin arkadaşları, yakınları veya diğer misafirleri iştirak ederse, o zaman maliyetler bu Politikada yer alan eşik değerler amacıyla toplanmalıdır.
  • Belirli durumlarla sınırlı olabilecek istisnai ve kapsayıcı onaylarla ilgili daha fazla yönlendirme için Hediyeler ve Eğlenceler Prosedürüne göz gezdirin.

Bağımsız Dış Denetçilere ve Denetçiler tarafından G&E

Grup şirketleri, muhtemel çıkar çatışması oluşturabilecek veya bağımsızlıklarını riske atabilecek herhangi bir G&E’yi bağımsız dış denetçilere teklif veya vaat etmemelidir. Bunu yapmak, BAT'nin şirket ve muhasebe kuralları ve düzenlemelerini ihlal etmesi riskiyle sonuçlanır. Kabul edilebilir eğlenceler, birden fazla katılımcının olduğu veya davet ile katılımın sağlandığı büyük çaplı bir şirket etkinliğini içeren iş görüşmeleri, bir konferans veya eğitim esnasında tüketilen yiyecek ve içecekler ile sınırlıdır. KPMG, Grup ve Grup şirketlerinin çoğunluğu için mevcut bağımsız dış denetçidir. Bir Grup şirketi KPMG dışında bir bağımsız dış denetçi atadıysa, yine de G&E gerekliliklerine uyulmalıdır.

Grup Şirketlerinden G&E

Çalışanların bir Grup şirketinden G&E kabul etmesine dair hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. Grup şirketleri bu tarz herhangi bir G&E'nin meşru, uygun ve orantılı olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Resmi kayıtların tutulması ve izlenmesi

Her Grup şirketi, eşik değerinin üstündeki bütün G&E'lerin kaydının tutulmasından ve izlenmesinden sorumludur (Grup Şirketleri daha fazla sayıda kayıt tutmaya karar verebilir).

Kime konuşmalı

Bölüm yöneticiniz
Üst yönetim
Yerel LEX Danışmanınız
Uyum Direktörü :
()