Close
 
 

Combaterea comerțului ilicit

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Comerțul ilicit cu produse de contrabandă sau contrafăcute dăunează afacerii noastre. Trebuie să facem tot ce putem pentru a-l stopa

Nici o implicare sau sprijin pentru comerțul ilicit cu produsele noastre

Trebuie să ne asigurăm că:
  • nu ne implicăm cu bună știință în comerțul ilegal cu produsele Grupului;
  • practicile noastre comerciale sprijină doar comerțul legitim cu produse Grupului;
  • colaborăm proactiv cu autoritățile în cadrul investigațiilor comerțului ilicit.

Comerțul ilicit cu tutun are un impact negativ asupra societății. Acesta privează guvernele de venituri, încurajează criminalitatea, induce în eroare consumatorii să cumpere produse de proastă calitate, subminează reglementarea comerțului legitim și îngreunează prevenirea vânzărilor către minori.

De asemenea, dăunează afacerii noastre, devalorizează mărcile noastre și investițiile noastre în operațiuni locale și distribuție.

Accizele ridicate, ratele de impozitare diferențiată, controalele slabe la frontiere și aplicarea deficitară contribuie la comerțul ilicit. Cu toate acestea, susținem pe deplin guvernele și autoritățile de reglementare în căutarea eliminării acestuia sub toate formele sale.

Desfășurarea controalelor pentru prevenirea comerțului ilicit cu produsele noastre

Trebuie să desfășuram controale pentru a evita ca produsele noastre să fie deviate către canale de comerț ilicit. Aceste controale ar trebui să includă:
  • controale privind „cunoașterea clientului” și „cunoașterea furnizorului”, inclusiv cele stabilite în Procedura de conformitate a lanțului de aprovizionare , Procedura ABAC  și orice alte proceduri relevante;
  • măsuri pentru ca asigurarea aprovizionării către piețe sa reflecte cererea legitimă, inclusiv controalele stabilite în procedura de conformitate a lanțului de aprovizionare;
  • proceduri pentru investigarea, suspendarea și încetarea relațiilor cu clienții sau furnizorii suspectați de implicare în comerțul ilicit.
„Cunoașterea clientului” și „cunoașterea furnizorului” inclusiv Procedura ABAC  și Procedura de conformitate a lanțului de aprovizionare  sunt proceduri importante. Acestea sunt necesare pentru asigurarea asupra faptului că produsele Grupului sunt vândute numai clienților onorabili, făcute cu furnizori onorabili și în cantități care reflectă cererea legitimă.

Trebuie să clarificăm clienților și furnizorilor poziția noastră cu privire la comerțul ilicit. Ori de câte ori este posibil, ar trebui să vizăm drepturi contractuale pentru a investiga, suspenda și înceta relațiile noastre cu aceștia dacă credem că sunt implicați, cu bună știință sau din imprudență, în comerț ilicit.

Dacă suspectați că produsele Grupului au intrat pe canale de comerț ilicit, înștiințați imediat consilierul dvs. LEX local.

Monitorizarea și evaluarea comerțului ilicit pe piețele noastre

Companiile Grupului ar trebui să aibă capacitatea de a monitoriza în mod regulat comerțul ilicit pe piețele lor interne și de a evalua măsura în care produsele Grupului sunt vândute ilegal sau deviate către alte piețe.

Procedurile noastre necesită măsuri specifice pentru a evalua nivelul și natura comerțului ilicit pe o anumită piață și pentru a dezvolta planuri de abordare a acestuia.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()