Close
 
 

Combaterea spălării banilor și evaziunii fiscale

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Spălarea banilor reprezintă ascunderea sau transformarea fondurilor sau proprietăților ilegale sau crearea aparenței ca sunt legale. Acesta include include deținerea sau tranzacționarea cu produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni. Trebuie să nu jucăm niciun rol în astfel de activități.

Evaziunea fiscală reprezintă fraudarea deliberată sau necinstită a veniturilor publice sau sustragerea frauduloasă de la plata impozitelor în orice jurisdicție.

Trebuie să fim atenți la situațiile care ar trebui să ne ridice suspiciuni, inclusiv:

 • plăți în valuta fără facturare sau în numerar sau echivalente de numerar;
 • plăți din mai multe surse pentru a acoperi o singură factură sau alte metode de plată neobișnuite;
 • plăți către sau dintr-un cont care nu este contul de relație de afaceri uzual;
 • solicitări de plată excedentare sau rambursare în urma unei plăți excedentare;
 • plăți efectuate de către, prin sau către (sau solicitări de furnizare a produselor noastre către) terțe părți irelevante sau companii fictive/fără activitate;
 • plăți sau expedieri efectuate, prin sau către companii sau persoane fizice stabilite, rezidente sau care operează în țări care au reputația de a fi „paradisuri fiscale” sau în conturi bancare deținute în astfel de țări;
 • solicitări de livrare a produselor noastre într-o locație neobișnuită, adoptarea unei rute de transport neobișnuite sau importul și exportul acelorași produse;
 • raportarea falsă, cum ar fi denaturarea prețurilor, descrierea eronată a bunurilor sau serviciilor pe care le furnizăm, declarații false privind impozitele plătibile sau a transporturilor și discrepanțe în documentelor de facturare;
 • nerespectarea (de către clienți și furnizori) a unor răspunsuri adecvate la orice întrebări de verificare prealabilă, inclusiv orice detalii privind înregistrarea fiscală;
 • suspiciunea că partenerii comerciali sunt implicați în activități infracționale, inclusiv evaziune fiscală; și
 • F&A neobișnuit de complexe sau alte structuri de tranzacții fără o justificare comercială clară sau rezultate ale verificării prealabile în F&A.

Nicio implicare în gestionarea produselor infracțiunii

Nu trebuie să:
 • să ne angajăm în nicio tranzacție despre care știm că este sau pe care o suspectăm că implică produse provenite din săvârșirea de infracțiuni (inclusiv evaziune fiscală); sau
 • sa fim altfel implicați în cunoștință de cauză, în mod direct sau indirect, în activitatea de spălare a banilor.
De asemenea, trebuie să ne asigurăm că activitățile noastre nu contravin în mod inadvertent legilor privind spălarea banilor și impozitarea.

În majoritatea jurisdicțiilor este o infracțiune pentru orice persoană sau companie să se angajeze în tranzacții care implică bunuri pe care le cunosc, le suspectează sau au motive să le suspecteze a fi derivate din infracțiune.

Încălcarea legilor pentru combaterea spălării banilor și impozitare poate duce atât la răspunderea corporativă, cât și la consecințe personale asupra persoanelor fizice.

Refuzul de a accepta sume mari de bani în numerar

Trebuie să refuzăm să acceptăm - sau să raportăm - următoarele sume de bani în numerar.

Companiile Grupului din UE nu trebuie să accepte plăți în numerar de peste 10.000 EUR (sau echivalent) în nicio tranzacție unică sau o serie de tranzacții legate.

Companiile Grupului din SUA (sau din afara SUA, când sunt angajate într-o tranzacție aferentă SUA) nu trebuie să accepte plăți în numerar de peste 10.000 USD (sau echivalent) în nicio tranzacție unică sau o serie de tranzacții legate.

Companiile Grupului din afara UE ar trebui să evite, de asemenea, să accepte plăți în numerar substanțiale.

Minimalizarea riscului de implicare și raportarea activității suspecte

Trebuie să avem proceduri eficiente pentru:
 • minimalizarea riscului de participare accidentala la tranzacții care implică produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni, inclusiv monitorizarea fluxurilor ilicite de bani și a altor semnale de alertă privind spălarea banilor/finanțări ale terorismului;
 • detectarea și prevenirea spălării banilor de către angajați, funcționari, directori, agenți, clienți și furnizori;
 • sprijinirea angajaților în identificarea situațiilor care ar trebui să conducă la o suspiciune privind spălarea banilor;
 • depunerea rapoartelor necesare cu privire la obligațiile spălării banilor către autoritățile competente.
   

Companiile Grupului trebuie să se asigure că procedurile de aprobare ale clienților și furnizorilor lor („cunoașterea clientului”, „cunoașterea furnizorului”, inclusiv procedura ABAC  ) sunt adecvate, bazate pe riscuri și trebuie să asigure, pe cât posibil, că furnizorii și clienții nu sunt implicați în nicio activitate infracțională.

Trebuie să sesizăm cu promptitudine Directorul nostru General sau Șeful de Departament și Consilierul LEX local cu privire la orice tranzacție sau activitate suspectă efectuată de către orice client sau alt terț.

Nicio implicare în evaziune fiscală sau în facilitarea evaziunii fiscale

Nu trebuie să:
 • ne sustragem de la plata impozitelor sau să facilităm evaziunea fiscală a altei persoană (inclusiv o altă entitate a Grupului);
 • oferim niciun fel de sprijin unei persoane pe care o cunoaștem sau o suspectăm a fi angajată în evaziune fiscală.
   
Trebuie:
 • să fim conștienți și să respectăm pe deplin toate legile privind impozitarea în jurisdicțiile în care acționăm;
 • sa respectam contabilizarea și plata în mod corespunzător a tuturor taxelor care sunt datorate.

Este o infracțiune pentru orice companie sau individ să se sustragă de la plata impozitelor. Banii care nu sunt plătiți în mod corespunzător pentru impozit pot constitui produsul infracțiunii.

Există, uneori, modalități legitime pentru contribuabili de a-și reduce sarcina fiscală care nu constituie forme de evaziune fiscală. Cu toate acestea, este important să facem distincția între planificarea fiscală legitimă și evaziunea fiscală, ceea ce poate fi dificil uneori. Dacă aveți îndoieli cu privire la diferența dintre planificarea fiscală și evaziunea fiscală, ar trebui să solicitați îndrumare consilierului dvs. LEX.

Implementarea si mentinerea controalelor - pentru prevenirea facilitării evaziunii fiscale

Companiile grupului trebuie să implementeze controale pentru a preveni riscul ca angajații noștri sau partenerii de afaceri să faciliteze evaziunea fiscală de către o altă persoană sau companie. Aceste controale ar trebui să includă:
 • conformitatea fiscală și neacordarea clauzelor de evaziune fiscală în contractele cu terți, după caz;
 • conduită și oferirea de instruire și sprijin adecvat personalului care gestionează relațiile cu terții și/sau propriile noastre obligații fiscale; și
 • cercetarea și, dacă este necesar, suspendarea și/sau încetarea contractelor angajaților și terților suspectați de evaziune fiscală sau de facilitare a evaziunii fiscale.
   

Dacă bănuiți că un agent, antreprenor, client sau furnizor se sustrage de la plata impozitelor sau facilitează evaziunea fiscală, înștiințați imediat consilierul dvs. LEX.

Conștientizarea și respectarea măsurilor relevante de combatere a terorismului

Trebuie să ne asigurăm că nu sprijinim cu bună știință finanțarea sau susținerea în alt mod a activității teroriste și că activitățile noastre nu încalcă în mod accidental nicio măsură relevantă de combatere a finanțării terorismului.

Controalele interne ale companiilor Grupului ar trebui să includă verificări pentru a se asigura că nu colaborează cu nicio entitate, organizație sau persoană interzisa de către un guvern sau un organism internațional din cauza legăturilor sale cunoscute sau suspectate cu terorismul.

Grupurile teroriste pot încerca să folosească afaceri legitime, de la puncte de vânzare cu amănuntul la companii de distribuție sau servicii financiare, pentru a-și finanța rețelele sau pentru a transfera fonduri ilicite. Riscăm să încălcăm în mod accidental măsurile de combatere a finanțării terorismului dacă colaborăm cu astfel de companii, organizații sau persoane fizice.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()