Close
 
 

Modul în care lucrăm

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Standardele noastre privind conduita în afaceri sunt un set de politici globale ale British American Tobacco, care exprimă standardele înalte de integritate pe care ne-am angajat să le respectăm.

În acest document:

„Grup” înseamnă British American Tobacco p.l.c. și toate filialele sale

„Companie a Grupului” înseamnă orice companie a Grupului British American Tobacco

„Standarde” și „SoBC” pot însemna Standardele Grupului prevăzute în acest document și/sau Standardele adoptate local de o Companie a Grupului

„Angajați” include, unde contextul permite, directorii, funcționari și angajații permanenți ai Companiilor Grupului

referințele la „legi” includ toate legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile

„LEX” înseamnă Departamentul Juridic si de Relatii Publice

Versiuni locale ale SoBC

Fiecare companie care operează în cadrul Grupului trebuie să adopte SoBC sau propriile sale standarde care să le reflecte. Dacă o companie a Grupului dorește să implementeze propria versiune a SoBC, aceasta trebuie să fie cel puțin la fel de strictă ca acest SoBC, sau să fie analizat de către echipa de conducere LEX a Grupului înainte de adoptare. Dacă SoBC intră în conflict cu legile locale, atunci legile au prioritate.

Prioritatea SoBC

În cazul unui conflict sau neconcordanțe între SoBC (sau versiunea locală, dacă este cazul) și orice alt document emis de o companie a Grupului (inclusiv contractele de muncă), termenii SoBC (sau versiunea locală, dacă este cazul) vor prevala.

Angajamentul privind integritatea

Trebuie să respectăm SoBC (sau echivalentul local) și toate legile și reglementările care se aplică companiilor Grupului, afacerii noastre și nouă înșine. Trebuie să acționăm întotdeauna cu standarde ridicate de integritate.

Acțiunile noastre trebuie să fie întotdeauna legale. A avea integritate merge mai departe de atât. Înseamnă că acțiunile, comportamentul și modul în care facem afaceri trebuie să fie realizate în mod responsabil, onest, sincer și de încredere.

Toți trebuie să cunoaștem, să înțelegem și să urmăm SoBC-ul sau echivalentul local.

SoBC se aplică tuturor angajaților BAT, filialelor sale și asocierile in participațiune pe care BAT le controlează. Dacă sunteți contractor, lucrător detașat, stagiar, agent sau consultant care lucrează cu noi, vă rugăm să acționați în conformitate cu SoBC și să aplicați standarde similare în cadrul propriei dvs. organizații. SoBC-ul este completat de Codul de conduită al furnizorilor BAT care definește standardele minime pe care le așteptăm din partea furnizorilor noștri.

O moștenire a liderilor

Crearea unei moșteniri a liderilor este o componentă cheie a strategiei noastre. Când vorbim despre management, trebuie să conducem prin exemplu, arătând prin propriul nostru comportament ce înseamnă să acționăm cu integritate și în conformitate cu comportamentele așteptate în condițiile SoBC.

Rolul superiorilor ierarhici direcți

SoBC-ul nostru, politicile și procedurile se aplică tuturor, indiferent de rolul sau vechimea lor. Managerii sunt modele importante pentru SoBC. Dacă aveti subordonati, trebuie să vă asigurați că toți subordonații dvs. citesc SoBC și primesc îndrumările, resursele și instruirea de care au nevoie pentru a înțelege care sunt așteptările din partea lor.

Se așteaptă ca superiorii ierarhici direcți să:
  • Cunoască valorile BAT și să susțină ceea ce este corect
  • Își antreneze echipa pentru a se asigura că știu să „livreze cu integritate” și să recunoască comportamente compatibile
  • Fie un model de urmat privind respectul la locul de muncă
  • Încurajeze un mediu în care îngrijorările sunt rostite în mod liber, fără teamă de represalii
  • Semnaleze nereguli atunci când este cazul

Fără excepție sau compromis

Niciun superior ierarhic direct nu are autoritatea de a comanda sau aproba vreo acțiune contrară SoBC sau împotriva legii. În niciun caz nu vom permite compromiterea standardelor noastre de dragul rezultatelor. Modalitatea de obtinere a rezultatelor este la fel de important ca rezultatul.

Dacă un manager vă ordonă să faceți ceva sau să ignorați ceva care încalcă SoBC-ul sau legea, semnalati această situație managementului de nivel superior, consilierului local LEX sau unui „Functionar desemnat”. De asemenea, puteți raporta problema prin intermediul liniei noastre telefonice confidențiale Speak Up, în cazul în care simțiți că nu puteți vorbi cu cineva la nivel intern.

Propriul nostru raționament etic

SoBC-ul nu poate acoperi orice situație pe care o putem întâlni la locul de muncă. Mai presus de toate, trebuie să alegem ceea ce credem cu adevărat a fi cursul corect al acțiunii și dacă acest lucru este neclar, puneți-vă întrebarea:
  • Este legal?
  • Este în concordanță cu regulile și îndrumările noastre interne care se pot aplica situației?
  • Pare corect?
  • M-aș simți confortabil să explic comportamentul meu în fața consiliului de administrație al companiei, familiei și prietenilor mei sau mass-mediei?
  • Pe cine afectează conduita mea și va fi corect față de aceștia?

Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este „nu” sau „nu sunt sigur”, atunci nu continuați și discutați problema cu superiorul dvs. ierarhic direct, conducerea de nivel superior, consilierul LEX local sau contactați șeful departamentului Conformitate la sobc@bat.com

Obligația de a raporta o încălcare

Avem obligația de a raporta orice neregula suspectată de încălcarea SoBC sau a legii. De asemenea, ar trebui să raportăm orice astfel de conduită a unor terți care lucrează cu Grupul.

Fiți sigur de faptul că BAT nu va tolera niciun fel de represalii împotriva persoanelor care semnaleaza nereguli sau raportează încălcări ale SoBC sau conduita ilegală.

Consecințe pentru încălcare

Se vor lua măsuri disciplinare pentru comportamentul care încalcă SoBC sau este ilegal, inclusiv încetarea contractului de muncă pentru încălcări deosebit de grave.

Încălcările SoBC-ului sau ale legii pot avea consecințe severe pentru Grup și pentru cei implicați. Dacă o conduită este posibil să fi fost infracțională, ar putea fi trimisă autorităților pentru cercetare și ar putea duce la urmărire penală.

Confirmare anuală

În fiecare an, toți oamenii și entitățile noastre comerciale trebuie să confirme formal că s-au conformat SoBC-ului.

Ca persoane fizice, o facem în momentul raportării noastre anuale SoBC, în care ne reafirmăm angajamentul și respectarea față de SoBC și declarăm sau re-declaram orice conflicte de interese personale din motive de transparență.

Entitățile noastre comerciale fac acest lucru în cadrul Control Navigator, în care confirmă faptul că zona lor de activitate, sau piață, are proceduri adecvate pentru a sprijini conformitatea cu SoBC.