Close
 
 

Contribuții politice

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

În cazul în care contribuțiile politice sunt expres permise de legislația locală și sunt general acceptate ca parte a practicilor de afaceri locale, acestea trebuie să fie făcute numai în conformitate cu legea și cu această politică (sau echivalentul local).

Contribuind pentru motivele corecte

În cazul în care legislația locală permite acest lucru în mod expres, companiile Grupului pot face contribuții către partide și organizații politice și către campaniile pentru candidații pentru funcții elective (contribuțiile corporative către candidați pentru funcții federale din Statele Unite sunt strict interzise), cu condiția ca aceste plăți să nu fie:
  • efectuate pentru a obține orice afacere neadecvată sau alt avantaj sau pentru a influența în mod necorespunzător o decizie a unui funcționar public în avantajul oricărei companii a Grupului;
  • destinate să avantajeze personal destinatarul sau familia, prietenii, asociații sau cunoscuții acestuia;

(Consultați Politica privind conflictele de interese pentru definiția „Funcționarilor publici”.)

Nu este admisibil ca o companie a Grupului să aducă o contribuție politică dacă contribuția în sine este destinată să influențeze un funcționar public să acționeze sau să voteze într-un anumit mod sau să ajute în alt fel pentru a asigura o decizie de către funcționarul public în avantajul companiei sau Grupului.

La aprobarea contribuțiilor politice, consiliile de administrație ale companiilor Grupului ar trebui să ia în considerare respectarea acestei cerințe.

Cerințe stricte de autorizare

Toate contribuțiile politice trebuie să fie:
  • permise în mod expres de legislația locală, după cum este confirmat de avizul juridic extern;
  • notificate în prealabil șefului regional relevant al LEX sau echivalent (sub rezerva oricărei legi aplicabile care reglementează naționalitatea persoanelor autorizate a fi implicate într-o astfel de activitate);
  • autorizate în prealabil de către consiliul de administrație al companiei relevante a Grupului;
  • complet înregistrate în evidențele companiei;
  • dacă este necesar, consemnate în registrele publice.

Trebuie urmate proceduri stricte atunci când există o propunere de a contribui către orice organizație din Uniunea Europeană sau Statele Unite care se ocupă de activitate politică (în special dacă provine dintr-o companie a Grupului situată în afara jurisdicției). Acest lucru se datorează legilor cu efect extrateritorial și o definiție foarte largă a „organizației politice”. Interdicția contribuției externe în SUA este deosebit de strictă și trebuie respectată cu atenție.

Companiile Grupului din UE trebuie să solicite aprobarea scrisă prealabilă a directorului de afaceri juridice și externe al Grupului care, dacă este dată, poate fi supusă unor condiții specifice.

Activitate politică personală

Ca persoane fizice, avem dreptul să participăm în procesul politic. În calitate de angajați, dacă
întreprindem activități politice personale trebuie să:
  • facem acest lucru în timpul nostru liber, folosind resursele proprii;
  • minimalizăm posibilitatea ca propriile noastre opinii și acțiuni să fie interpretate drept cele ale oricărei companii a Grupului;
  • avem grijă ca activitățile noastre să nu intre în conflict cu îndatoririle și responsabilitățile noastre față de Grup.

Dacă intenționăm să căutăm sau să acceptăm o funcție publică, ar trebui să notificăm în prealabil superiorul nostru ierarhic direct, să discutăm cu acesta dacă funcțiile noastre oficiale ar putea afecta activitatea noastră și să cooperăm pentru a minimaliza un astfel de impact.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()