Close
 
 

Utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și abuzul de piață

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Ne-am angajat să sprijinim piețele de valori mobiliare echitabile și deschise în întreaga lume. Angajații nu trebuie să colaboreze pe baza informațiilor privilegiate sau să se angajeze în niciun fel de abuz de piață

„Informațiile privilegiate” reprezintă informații de natură precisă care:

  • nu sunt general disponibile;
  • se referă direct sau indirect la o companie cotată public sau la acțiunile sau alte valori mobiliare; și
  • dacă sunt general disponibile, ar putea avea un efect semnificativ asupra prețului acțiunilor companiei sau al altor valori mobiliare sau al investițiilor aferente.

Abuzul de piață

Nu trebuie să comitem nicio formă de abuz de piață, inclusiv:
  • dezvăluirea neadecvată a informațiilor privilegiate;
  • tranzacționarea valorilor mobiliare pe baza informațiilor privilegiate;
  • utilizarea necorespunzătoare a informațiilor privilegiate;
  • implicarea în manipularea pieței.

„Abuz de piață” înseamnă o conduită care dăunează integrității piețelor financiare și încrederii publicului în valori mobiliare și instrumente derivate. Abuzul de piață și utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate (săvârșirea acestora sau încurajarea acestora a fi făcute de alte persoane) sunt ilegale în majoritatea țărilor.

Pentru mai multe informații despre comportamentul care poate constitui un abuz de piață sau utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate în Marea Britanie, consultați Codul nostru privind tranzacțiile cu acțiuni .

Manipularea informațiilor privilegiate

Dacă deținem sau primim informații care pot fi informații privilegiate referitoare la orice companie a Grupului tranzacționată public, trebuie să le dezvăluim imediat directorului nostru general, șefului de departament sau (dacă informațiile se referă la un proiect specific) conducătorului de proiect. În caz contrar, nu trebuie să dezvăluim aceste informații fără o autorizație specifică, și numai pentru:
  • angajații pentru care este necesar pentru a-și desfășura activitatea, agenții sau reprezentanții unei companii a Grupului;
  • celor care au o obligație de confidențialitate și solicită astfel de informații pentru a efectua activități în numele său.

Este necesară grijă la manipularea informațiilor privilegiate, deoarece folosirea lor necorespunzătoare ar putea duce la sancțiuni civile sau penale pentru companiile Grupului și persoanele implicate.

Dacă nu sunteți sigur dacă dețineți informații privilegiate, contactați secretarul companiei British American Tobacco p.l.c. sau compania în cauză.

Tranzacții cu acțiuni responsabile

Trebuie să nu tranzacționăm valorile mobiliare ale unei societăți comerciale tranzacționate public (indiferent dacă sunt partea a Grupului sau nu), sau să încurajăm alte persoane să facă acest lucru, în timp ce avem informații privilegiate referitoare la acea companie.

Dacă intenționați să tranzacționați valorile mobiliare ale oricărei companii din cadrul Grupului tranzacționată public și, din când în când, aveți acces la informații privilegiate referitoare la compania respectivă, atunci trebuie să respectați legile de tranzacționare a acțiunilor locale și, dacă vi se aplică, orice cod privind tranzacțiile cu acțiuni emis de compania respectivă.

„Valorile mobiliare” includ acțiuni (inclusiv ADR), opțiuni, contracte viitoare și orice alt tip de contract derivat, datorii, unități din întreprinderi de investiții colective (de exemplu fonduri), contracte financiare pentru diferență, obligațiuni, bilete la ordin sau orice alte investiții a căror valoare este determinată de prețul acestor valori mobiliare.

„Tranzacționarea” este definită pe scară largă și include orice vânzare, cumpărare sau transfer (inclusiv cu titlu de cadou), precum și spread betting, contracte pentru diferență sau alte instrumente derivate care implică valori mobiliare, direct sau indirect, indiferent dacă sunt pe cont propriu sau în numele altcuiva.

Codul nostru privind tranzacționarea de acțiuni stabilește regulile care se aplică „persoanelor din interior” ale British American Tobacco, pentru care există restricții suplimentare privind tranzacționarea valorilor mobiliare din British American Tobacco p.l.c. Avem obligația legală de a păstra o listă a tuturor persoanelor informate, care vor fi notificate individual despre starea lor.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()