Close
 
 

Contabilitate și evidență exacte

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Înregistrarea și raportarea onestă, precisă și obiectivă a informațiilor financiare și nefinanciare este esențială pentru reputația Grupului, capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile legale, fiscale, de audit și de reglementare și pentru susținerea deciziilor și acțiunilor de afaceri ale companiilor Grupului.

Informații și date precise

Toate datele pe care le creăm, indiferent dacă sunt financiare sau nefinanciare, trebuie să reflecte cu exactitate tranzacțiile și evenimentele acoperite.

Trebuie să respectăm legile aplicabile, cerințele contabile externe și procedurile Grupului pentru raportarea informațiilor financiare și a altor afaceri.

Acest lucru se aplică indiferent dacă datele sunt pe suport de hârtie sau electronic sau pe orice alt suport.

Nerespectarea păstrarii unor evidențe corecte este contrară politicii Grupului și poate fi, de asemenea, ilegală.

Nu există niciodată nicio justificare pentru falsificarea evidențelor sau denaturarea faptelor. O astfel de conduită poate însemna fraudă și atrage răspunderea civilă sau penală.

Gestionarea evidențelor

Companiile Grupului trebuie să adopte politici și proceduri de gestionare a evidențelor care să reflecte
politica de gestionare a evidențelor Grupului.

Trebuie să gestionăm toate evidențele noastre de afaceri critice în conformitate cu politicile și procedurile respective și să nu modificăm niciodată sau să distrugem evidențele companiei, cu excepția situației în care acest lucru este permis.

Ar trebui să fim familiarizați cu politica și procedurile de gestionare a evidențelor care ni se aplică.

Respectarea standardelor contabile

Datele financiare (de exemplu, registre, evidențe și conturi) trebuie să corespundă atât principiilor contabile general acceptate, cât și politicilor și procedurilor de contabilitate și raportare ale Grupului.

Datele financiare ale companiilor Grupului trebuie să fie păstrate în conformitate cu principiile contabile general acceptate care se aplică în țara de reședință.

Pentru raportarea Grupului, datele trebuie să fie în conformitate cu politicile și procedurile contabile (IFRS) ale Grupului.

Cooperarea cu auditorii externi

Trebuie să cooperăm pe deplin cu auditorii externi și interni ai Grupului și să ne asigurăm că toate informațiile deținute de aceștia care sunt relevante pentru auditul oricărei companii a Grupului (informații relevante de audit) sunt puse la dispoziția auditorilor externi ai companiei respective.

Obligația noastră de a coopera pe deplin cu auditorii externi este supusă unor constrângeri legale, de exemplu în cazul documentelor protejate din punct de vedere juridic.

În caz contrar, ar trebui să răspundem prompt la orice solicitare a auditorilor externi și să le permitem accesul complet și fără restricții la personalul și documentele relevante.

În niciun caz, nu trebuie să furnizăm informații auditorilor externi sau interni despre care știm (sau ar trebui să știm în mod rezonabil) că sunt înșelătoare, incomplete sau inexacte.

Documentarea tranzacțiilor

Toate tranzacțiile și contractele trebuie să fie autorizate corespunzător la toate nivelurile și înregistrate cu exactitate și integral.

Toate contractele încheiate de companii ale Grupului, indiferent dacă sunt cu o altă companie a Grupului sau cu o terță parte, trebuie să fie documentate în scris.

Dacă suntem responsabili de pregătirea, negocierea sau aprobarea oricărui contract în numele unei companii a Grupului, trebuie să ne asigurăm că acesta este aprobat, semnat și înregistrat în conformitate cu politica și procedurile de aprobare a contractelor relevante.

Toate documentele întocmite de o companie a Grupului în legătură cu vânzările produselor sale, indiferent dacă sunt pentru piața internă sau pentru export, trebuie să fie exacte, complete și să ofere o vedere corectă asupra tranzacției.

Toată documentația trebuie păstrată (împreună cu corespondența relevantă) acolo unde este necesară pentru o posibilă inspecție a autorităților fiscale, vamale sau a altor autorități.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()