Close
 
 

Protecția activelor corporative

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Suntem cu toții responsabili de protejarea și utilizarea corespunzătoare a activelor Grupului care ni se încredințează

Acționând în interesul companiei noastre

Trebuie să ne asigurăm că activele Grupului nu sunt deteriorate, utilizate greșit, deturnate sau irosite și trebuie să raportăm abuzul sau deturnarea lor de către alții.

Activele grupului includ proprietatea fizică și intelectuală, fonduri, timp, informații protejate, oportunități corporative, echipamente și facilități.

Protejarea împotriva furtului și a utilizării necorespunzătoare de fonduri

Trebuie să protejăm fondurile Grupului și să le protejăm de utilizări necorespunzătoare, fraudă și furt. Cererile noastre pentru cheltuieli, vouchere, facturi și chitanțe trebuie să fie corecte și depuse în timp util.

„Fondurile Grupului” înseamnă numerar sau echivalentul în numerar aparținând unei companii a Grupului, inclusiv banii avansați nouă și cardurile de credit ale companiei pe care le deținem.

Frauda sau furtul angajaților ar putea duce la demiterea și urmărirea penală a acestora.

Dedicând suficient timp muncii noastre

Se așteaptă de la noi toți să alocăm suficient timp muncii noastre pentru a ne îndeplini responsabilitățile.

În timp ce suntem la locul de muncă, se așteaptă să fim implicați pe deplin și să nu desfășurăm activități personale peste un nivel decent care nu interferează cu munca noastră.

Protejarea mărcilor și inovațiilor noastre

Trebuie să protejăm întreaga proprietatea intelectuală deținută în cadrul Grupului.

Proprietatea intelectuală include brevete, drepturi de autor, mărci comerciale, drepturi de proiectare și alte informații proprietare.

Asigurarea accesului la activele noastre

Trebuie să protejăm informațiile care pot fi utilizate pentru a oferi acces la activele Grupului.

Mențineti întotdeauna securitatea oricăror informații utilizate pentru a accesa proprietățile și rețelele companiei, inclusiv carduri de acces în clădire, ID, parole și coduri.

Respectarea bunurilor terților

Nu trebuie niciodată cu bună știință să:
 • deteriorăm, să utilizăm necorespunzător sau să ne însușim pe nedrept bunurile fizice ale terților;
 • încălcăm brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor sau alte proprietăți intelectuale valabile, prin încălcarea drepturilor terților;
 • efectuăm activități neautorizate care să afecteze în mod negativ performanța
 • sistemelor sau resurselor terților.

Ar trebui să arătăm același respect față de proprietatea fizică și intelectuală a terților, pe care ne așteptăm să le arate aceștia față de activele Grupului.

Utilizarea echipamentelor companiei

Nu trebuie să folosim echipamentele sau facilitățile companiei pentru activități personale, altele decât cele expuse mai jos și în conformitate cu politica companiei.

Este permisă utilizarea personală limitată, ocazională sau incidentală a echipamentelor și sistemelor companiei puse la dispoziția noastră, cu condiția:

 • ca aceasta să fie rezonabilă și să nu interfereze cu îndeplinirea corespunzătoare a muncii noastre;
 • să nu aibă un impact negativ asupra performanței sistemelor noastre;
 • să nu fie pentru vreun scop ilegal sau neadecvat.

Utilizarea rezonabilă și scurtă a telefonului personal, a e-mailului și a internetului este permisă. Utilizările neadecvate includ:

 • comunicare derogatoare, defăimătoare, sexistă, rasistă, obscenă, vulgară sau jignitoare;
 • diseminarea necorespunzătoare a unor materiale protejate prin drepturi de autor, licențiate sau alte materiale proprietare;
 • transmiterea de scrisori în lanț, reclame sau solicitări (cu excepția cazului în care este autorizat);
 • vizitarea site-urilor de internet neadecvate.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()