Close
 
 

Confidențialitatea datelor, confidențialitatea și securitatea informațiilor

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Luăm în considerare legile privind confidențialitatea datelor, păstrăm confidențialitatea tuturor informațiilor comerciale sensibile, secretelor comerciale și a altor informații confidențiale referitoare la Grup și la activitatea sa

Confidențialitatea datelor

Datele cu caracter personal sunt informații care identifică în mod direct sau indirect o persoană. În calitate de companie globală care deține un volum semnificativ de informații despre persoane fizice, companiile Grupului și angajații trebuie să se asigure că gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu legile locale de protecție a datelor și cu politica de confidențialitate a Grupului.

Legile privind confidențialitatea datelor reglementează manipularea și prelucrarea datelor cu caracter personal și modalitățile prin care acestea pot fi transferate între companii sau țări. Se aplică tuturor persoanelor fizice, inclusiv clienților, angajaților, contractanților și angajaților furnizorilor sau altor terți cu care facem afaceri.

Ne-am angajat să gestionăm datele cu caracter personal în mod responsabil și în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor aplicabile la nivel mondial. Consultați Politica Grupului de confidențialitate a datelor disponibilă pe Interact. Politica este concepută pentru a oferi un standard minim global cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Trebuie să fim conștienți că, în anumite jurisdicții, anumite legi pot impune cerințe suplimentare și vom trata datele personale în conformitate cu toate aceste legi aplicabile.

Informații confidențiale

Informațiile noastre confidențiale reprezintă orice informații sau cunoștințe care pot prejudicia interesele Grupului dacă sunt dezvăluite unor terți, cum ar fi:
 • informații privind vânzări, marketing și alte baze de date corporative;
 • informații privind strategii și planuri de stabilire a prețurilor și de marketing;
 • informații confidențiale despre produse și secrete comerciale;
 • informații de cercetare și date tehnice;
 • informații privind material de dezvoltare a produselor noi;
 • informații privind idei, procese, propuneri sau strategii de afaceri;
 • informații privind date și rezultate financiare nepublicate;
 • informații privind planurile companiei;
 • informații privind date despre personal și aspecte care afectează angajații;
 • informații privind software licențiat sau dezvoltat de o companie a Grupului.
   

Dezvăluirea informațiilor confidențiale

Nu trebuie să dezvăluim informații confidențiale referitoare la o companie a Grupului sau la activitatea acesteia
în afara Grupului fără autorizarea conducerii de nivel superior și numai:

 • agenților sau reprezentanților unei companii a Grupului datorită obligației de confidențialitate și care solicită informațiile pentru a efectua lucrări în numele său;
 • în condițiile unui acord sau angajament scris de confidențialitate;
 • în condițiile unui ordin al unui organism competent judiciar, guvernamental, de reglementare sau de supraveghere, care a înștiințat și a primit aprobarea prealabilă din partea consilierului local LEX.

Dacă informațiile confidențiale trebuie transmise electronic, atunci standardele tehnice și procedurale
ar trebui să fie convenite cu cealaltă parte.

Ar trebui să fim atenți la riscul dezvăluirii neintenționate a informațiilor confidențiale prin discuții sau utilizarea documentelor în locuri publice.

Accesul și stocarea informațiilor confidențiale

Accesul la informații confidențiale referitoare la o companie a Grupului sau la activitatea acesteia ar trebui oferit numai angajaților pentru care este necesar pentru a-și desfășura activitatea.

Nu trebuie să luăm acasă informații confidențiale referitoare la o companie a Grupului sau la activitatea acesteia fără să luăm măsuri adecvate pentru a securiza aceste informații.

Pentru informații suplimentare, consultați Declarația privind politica de securitate a Grupului pe Interact.

Utilizarea informațiilor confidențiale

Nu trebuie să utilizăm informații confidențiale referitoare la o companie a Grupului sau la activitatea acesteia
pentru avantajul nostru financiar sau pentru cel al unui prieten sau a unei rude

a se vedea Conflicte de interese

Trebuie să avem grijă deosebită dacă avem acces la „informații privilegiate”, care reprezintă informații confidențiale relevante pentru prețul acțiunilor și valorilor mobiliare în companiile publice.

Pentru detalii suplimentare, consultați Utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și abuzul de piață

Informații ale terților

Nu trebuie să solicităm sau să obținem în mod voluntar de la nicio persoană informații confidențiale care aparțin unei alte părți.

Dacă primim din greșeală informații despre care bănuim că pot fi informații confidențiale aparținând unei alte părți, ar trebui să înștiințăm imediat superiorul nostru ierarhic direct și consilierul local LEX.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()