Close
 
 

Drepturile omului și operațiunile noastre

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Trebuie să ne desfășurăm întotdeauna operațiunile într-un mod care să respecte drepturile omului angajaților noștri, persoanele cu care lucrăm și comunitățile în care activăm

Ceea ce credem

Considerăm că drepturile fundamentale ale omului, așa cum se afirmă în Declarația Universală a Drepturilor Omului, ar trebui respectate.

Susținem Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, care conturează îndatoririle și responsabilitățile industriei de a aborda problemele legate de drepturile omului în afaceri, prin crearea cadrului „Protejare, respect și remediere”.

Gestionarea riscurilor pentru drepturile omului

Ne-am angajat să promovăm drepturile omului în sfera noastră de influență, inclusiv în lanțul nostru de aprovizionare. Ca atare, toți furnizorii noștri trebuie să îndeplinească cerințele Codului nostru de conduită al furnizorilor și acest lucru este inclus în acordurile noastre contractuale cu furnizorii.

În măsura posibilităților, procedurile noastre de verificare prealabilă ne permit să monitorizăm eficacitatea și respectarea angajamentelor noastre de politică și a Codului de conduită al furnizorilor , precum și să identificăm, să prevenim și să diminuăm riscurile, impactul și abuzurile privind drepturile omului.

Ne-am angajat să investigăm pe deplin și să eliminăm problemele legate de drepturile omului identificate în operațiunile sau lanțul nostru de aprovizionare și să luptăm pentru îmbunătățirea continuă. Dacă identificăm încălcări ale drepturilor omului în raport cu un furnizor, dar nu există un angajament clar în fața unei acțiuni corective, a unei inacțiuni persistente sau a unei lipse a îmbunătățirilor, atunci munca noastră cu respectivul furnizor ar trebui să înceteze.

Fără utilizare a copiilor drept forță de muncă

Ne-am angajat să ne asigurăm că operațiunile noastre nu utilizează copii drept forță de muncă. Încercăm să ne asigurăm că bunăstarea, sănătatea și siguranța copiilor sunt prioritare în orice moment. Recunoaștem că dezvoltarea copiilor, a comunităților și a țărilor lor este cel mai bine servită prin intermediul educației.
Susținem Convențiile 138 și 182 ale OIM care stabilesc principii fundamentale privind vârsta minimă pentru admiterea în câmpul muncii și pentru eliminarea celor mai grave forme de muncă cu copii. Ca atare:
  • orice tip de muncă care este considerată periculoasă sau care poate dăuna sănătății, siguranței sau moralității copiilor nu trebuie realizată de nimeni cu vârsta sub 18 ani;
  • Vârsta minimă pentru muncă nu trebuie să fie sub vârsta legală pentru terminarea școlii obligatorii și, în orice caz, nu mai puțin de vârsta de 15 ani.
  • Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să se alinieze cerințelor noastre de vârstă minimă, așa cum este stabilit în Codul de conduită al furnizorilor. Aceasta include, în cazul în care legislația locală permite, copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani să facă munci ușoare, cu condiția să nu împiedice educația sau pregătirea lor profesională sau să includă orice activitate care ar putea dăuna sănătății sau dezvoltării lor (de exemplu, manipularea echipamentelor mecanice sau substanțe agrochimice). De asemenea, recunoaștem schemele de pregătire sau experiență de muncă aprobate de o autoritate competentă ca excepție.

Libertatea de asociere

Respectăm libertatea de asociere și negocierile colective.

Lucrătorii noștri au dreptul de a fi reprezentați de sindicatele recunoscute de companiile locale sau de alți reprezentanți de bună credință. Acești reprezentanți ar trebui să-și poată desfășura activitățile în cadrul legii, reglementărilor, relațiilor și practicilor prevalente și a procedurilor convenite ale companiei.

Fără exploatare în muncă sau sclavie modernă

Ne-am angajat să ne asigurăm că operațiunile noastre nu utilizează sclavie, servitute și forță de muncă forțată, obligatorie, involuntară, provenită din imigranți traficați sau ilegali.
Companiile Grupului și angajații nu vor, și se vor asigura că orice agenții de ocupare a forței de muncă, brokeri de forță de muncă sau terți pe care îi angajează pentru a acționa în numele nostru nu vor: pay recruitment fees, take out loans or pay unreasonable service charges or deposits as a condition of employment;
  • Solicita lucrătorilor să plătească taxe de recrutare, să ia împrumuturi sau să plătească taxe sau garanții nerezonabile de serviciu ca o condiție de angajare;
  • Solicita lucrătorilor să predea acte de identitate, pașapoarte sau permise ca o condiție de angajare. Atunci când legislația națională sau procedurile de angajare necesită utilizarea documentelor de identitate, le vom folosi strict în conformitate cu legea. Dacă actele de identitate sunt reținute sau păstrate vreodată din motive de securitate sau păstrare în siguranță, acest lucru se va face numai cu acordul informat și scris al lucrătorului, care ar trebui să fie autentic; și cu acces nelimitat pentru ca lucrătorul să le poată recupera, în orice moment, fără nicio restricție.

Comunități locale

Încercăm să identificăm și să înțelegem interesele sociale, economice și de mediu unice ale comunităților în care activăm.

Acționăm pe tot globul, inclusiv în țările care suferă din cauza conflictelor sau unde democrația, statul de drept sau dezvoltarea economică sunt fragile, iar drepturile omului sunt în pericol.

Trebuie să identificăm riscurile specifice pentru drepturile omului care pot fi relevante sau afectate de operațiunile noastre. În acest sens, vom cere punctele de vedere ale părților interesate, inclusiv ale angajaților și ale reprezentanților acestora.

Vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că operațiunile noastre nu contribuie la abuzuri ale drepturilor omului și pentru a remedia orice impact negativ asupra drepturilor omului cauzat în mod direct de acțiunile noastre.

Îi încurajăm pe angajații noștri să joace un rol activ atât în comunitățile locale, cât și în cele de afaceri. Companiile din grup ar trebui să caute să creeze oportunități pentru dezvoltarea abilităților pentru angajați și în cadrul comunităților și să urmărească să lucreze în armonie cu obiectivele de dezvoltare și inițiativele guvernelor gazdă.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()