Close
 
 

Combaterea mitei și corupției

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

BAT are o abordare de toleranță zero și se angajează să lucreze împotriva mituirii și a corupției sub toate formele. Este absolut inacceptabil ca companiile Grupului, angajații sau partenerii noștri de afaceri să fie antrenați sau implicați în vreun fel în practicile corupte.

Ce este mita?

Mita reprezintă orice cadou, plată sau alt beneficiu (cum ar fi ospitalitate, sprijin bănesc, o ofertă de muncă/stagiu profesional sau oportunități de investiții) oferite pentru a asigura un avantaj (personal sau de afaceri). Nu trebuie să fi fost plătită mita; este suficient să fie solicitată sau oferită.

„Conduită necorespunzătoare” înseamnă îndeplinirea (sau neexecutarea) unei activități de afaceri sau a unei funcții publice, care ar trebui sa fie indeplinita cu buna credinta si impartial.

Fără mită

Nu trebuie niciodată să:
  • oferiți, promiteți sau oferiți orice cadou, plată sau alt beneficiu oricărei persoane (direct sau indirect), pentru a induce sau recompensa o conduită necorespunzătoare sau să intenționați să influențați în mod necorespunzător, orice decizie a oricărei persoane în avantajul nostru;
  • solicitați sau să acceptați, să fiți de acord să acceptați sau să primiți orice cadou, plată sau alt avantaj de la nicio persoană (direct sau indirect), ca recompensă sau îndemn pentru o conduită necorespunzătoare sau care influențează sau dă impresia că este destinat pentru a influența în mod necorespunzător, deciziile Grupului.

Mituirea unui funcționar public este o infracțiune în aproape fiecare țară. În multe, este, de asemenea, infracțiune, mituirea angajaților sau agenților angajați în afaceri private (cum ar fi furnizorii noștri).

Legile pentru combaterea mitei si coruptiei în multe țări au un efect extrateritorial, astfel încât pentru cetatenii acestor tari este infractiune  să plătească mită si în străinătate.

Fără plăți de facilitare

Nu trebuie să efectuați plăți de facilitare (direct sau indirect), altele decât acolo unde este necesar pentru a proteja sănătatea, siguranța sau libertatea unui angajat.

Plățile de facilitare sunt plăți mici efectuate pentru a ușura sau a accelera performanța de către un oficial de nivel scăzut a unei acțiuni de rutină la care plătitorul are deja dreptul. Sunt ilegale în majoritatea țărilor. În unele, cum ar fi Marea Britanie, este o infracțiune pentru cetatenii lor să efectueze plăți de facilitare si în străinătate.

În acele situații excepționale în care nu există o alternativă sigură la plată, ar trebui să implicăm consilierul nostru local LEX (dacă este posibil, înainte de efectuarea oricărei plăți). Plata trebuie să fie complet documentată și în evidențele companiei Grupului.

Menținerea procedurilor adecvate

Companiile Grupului pot fi trase la răspundere pentru fapte de corupție comise de către furnizori terți de servicii care acționează în numele lor. În consecință, companiile Grupului trebuie să pună în aplicare și să opereze controale care să asigure că plățile necorespunzătoare nu sunt oferite, efectuate, solicitate sau primite de către terți care efectuează servicii în numele lor. Controalele ar trebui să includă:
  • proceduri de „cunoaștere a furnizorului” și „cunoaștere a clientului”, inclusiv procedura ABAC pentru terți  , care sunt toate proporționale cu riscul implicat;
  • prevederi anticorupție în contractele cu terțe părți care sunt potrivite pentru nivelul de risc de mituire și corupție implicat în serviciu și pot duce la reziliere dacă sunt încălcate;
    unde este cazul, instruire și sprijin anticorupție pentru personalul care gestionează relațiile cu furnizorii; și
    raportarea promptă și exactă a adevăratei naturi și proporții a tranzacțiilor și cheltuielilor..

Registre, evidențe și controale interne

Evidențele de afaceri ale Grupului trebuie să reflecte cu exactitate natura și proporția tranzacțiilor și a cheltuielilor.

Trebuie să efectuăm controale interne pentru a ne asigura că evidențele financiare și conturile sunt corecte, în conformitate cu legile și bunele practici anticorupție aplicabile.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()