Close
 
 

Conflicte de interes

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Trebuie să evităm conflictele de interese în relațiile noastre de afaceri și să fim transparenți dacă există circumstanțe personale în care poate apărea un conflict. Acolo unde există un conflict sau potențial pentru apariția unuia, acesta trebuie gestionat eficient

Acționând în interesul companiei noastre

Trebuie să evităm situațiile în care interesele noastre personale pot intra sau pot părea a intra în conflict cu interesele Grupului sau ale oricărei companii ale Grupului.

Multe situații sau relații au potențialul de a crea un conflict de interese sau apariția unuia. Cele mai comune sunt prezentate în pagina următoare.

În general, un conflict de interese este o situație în care poziția sau responsabilitățile noastre în cadrul Grupului oferă o oportunitate pentru noi sau pentru cineva apropiat de a obține câștig personal;sau beneficii (în afară de recompensele normale ale funcției); sau
acolo unde există posibilitatea să preferăm interesele noastre personale sau ale celor apropiați, mai presus de îndatoririle și responsabilitățile noastre față de Grup.

O situație va părea a fi un conflict de interese dacă oferă o oportunitate de câștig sau beneficiu personal, indiferent dacă este obținut sau nu acel beneficiu.

Un potențial conflict de interese va apărea dacă ne aflăm într-o situație care s-ar putea transforma într-un conflict de interese real, de exemplu, dacă am schimba rolurile.

Declararea conflictelor de interese

Imediat ce apare un conflict real sau potențial, trebuie să îl declarați pe portalul SoBC . Dacă nu aveți acces la portalul SoBC, ar trebui să il declarati superiorului dvs. ierarhic direct.

În urma declararii, superiorul dvs. ierarhic direct ar trebui să discute cu dvs. pentru a evalua dacă există un risc potențial pentru BAT asociat cu conflictul real sau potențial. Este posibil să fie nevoie de măsuri pentru a gestiona sau a atenua orice risc identificat, care ar putea include modificări ale postului sau liniei de raportare sau modificarea responsabilităților dvs.

Dacă sunteți un superior ierarhic direct și nu sunteți sigur dacă conflictul declarat necesită măsuri pentru atenuarea riscului, ar trebui să solicitați consiliere din partea conducerii de nivel superior sau a consilierului local LEX.

Directorii companiilor Grupului trebuie să dezvăluie conflictele și să solicite aprobarea oficială a consiliului de administrație al companiei la următoarea ședință a acestuia.

În fiecare an, trebuie să examinăm, actualizăm și confirmăm eventualele conflicte de interese reale sau potențiale pe care le putem avea în declarația de raportare anuală a SoBC.

Chiar daca am declarat și am solicitat deja autorizarea de la superiorul nostru ierarhic direct, ar trebui să dezvăluim conflictele și potențialele conflictele si în momentul raportării noastre anuale SoBC. Aceasta este o parte importantă a controalelor interne ale Grupului.

Înregistrarea conflictelor de interese

Managerii ar trebui să se asigure că orice conflict de interese real sau potențial declarat lor în cursul anului este inregistrat în portalul SoBC sau, în cazul în care angajații nu au acces la portalul SoBC, sunt aduse la cunoștință consilierului lor local LEX sau secretarului companiei.

Un potențial conflict trebuie adus la cunoștință, chiar dacă poate părea izolat, astfel încât conducerea de nivel superior să poată fi înștiințată de situație, dacă este necesar

Portalul SoBC acționează ca registru de conflicte al companiilor Grupului, înregistrând detalii despre toate conflictele de interese reale sau potențiale dezvăluite companiei și modul în care acestea sunt gestionate. Registrul este păstrat de către consilierul local LEX și monitorizat de echipa BC&C. Acesta ajută Grupul să demonstreze că gestionează în mod transparent și eficient conflictele de interese. Un registru local de conflicte de interese ar trebui să fie păstrat de către consilierul LEX al companiei grupului sau secretarul companiei pentru angajații care nu au acces la portalul SoBC.

Relații de familie sau personale

Trebuie să dezvăluiți dacă aveți rude apropiate:
 • care lucrează în cadrul Grupului;
 • care lucrează sau prestează servicii pentru, sau au un interes financiar important în, orice concurent, furnizor, client sau orice altă companie cu care Grupul are relații semnificative; și
 • care sunt funcționari publici și care ocupă o funcție în care, în mod individual sau colectiv, ar putea avea o influență asupra activității BAT.

„Rudă apropiată” înseamnă soții, partenerii, copiii, părinții, frații, nepoții, nepoatele, mătușile, unchii, bunicii și nepoții (inclusiv acolo unde apar prin căsătorie).

Relațiile intime între angajați dintr-o linie de subordonare directă sau indirectă pot duce, de asemenea, la un conflict de interese sau la apariția unuia. O linie de subordonare directă este managerul dvs., iar o linie de subordonare indirectă reprezintă totalitatea managerilor de deasupra superiorului dvs. ierarhic direct până la șeful funcției dvs. Dacă vă aflați într-o astfel de situație, ar trebui să dezvăluiți relația.

În cazul în care nu există nicio relație de subordonare, conducerea ar trebui să țină cont de situație pentru a preveni orice nedreptate sau influență necorespunzătoare.

Dacă aveți o implicare comercială directă sau indirectă cu o rudă apropiată la un client sau furnizor, conducerea poate fi nevoită să aducă modificări ale postului sau responsabilităților dvs.

Tremenul „Funcționarul public” are înțeles foarte larg, incluszand orice persoană angajată direct sau indirect de către sau care acționează pentru orice guvern sau organism public/agenție sau pentru orice persoană care deține o funcție publică. Aceasta include, de exemplu, persoane care lucrează pentru orice guvern național/local sau departament public, organism sau agenție (de exemplu, un funcționar din cadrul unui minister guvernamental, armată sau poliție); persoane care dețin o funcție publică; angajați ai unor întreprinderi de stat sau controlate de stat (de exemplu, o companie de tutun deținută de stat); angajați ai organizațiilor internaționale publice; oficialii unui partid politic; candidați pentru funcții publice; orice membru al unei familii regale; magistrați și judecători.

Nu este necesar ca persoana în cauză să fie un politician sau un factor de decizie de rang înalt. Cu toate acestea, ei ar trebui să ocupe o funcție în care, individual sau colectiv, ar putea avea o influență asupra activității BAT (acest lucru ar exclude, de exemplu, un profesor școlar, un gardian de închisoare, un pompier sau o asistentă angajată de stat). Dacă aveți îndoieli în privința faptului că o persoană este considerată funcționar public, vă rugăm să vă consultați cu consilierul dvs. local LEX.

Pe parcursul activității dvs., nu ar trebui să aveți:
 • capacitatea de a angaja, superviza, afecta termenii și condițiile de angajare sau de a influența conducerea rudelor apropiate;
 • orice implicare de afaceri cu rudele apropiate (sau cu orice afacere în care rudele lucrează sau dețin un interes financiar important).

În cazul în care există o linie de subordonare directă sau indirectă între două rude apropiate în aceeași companie sau unitate comercială a Grupului, conducerea trebuie să se asigure că niciuna nu are influență managerială asupra celeilalte.

Interese financiare

Trebuie să declarati, pentru dvs. și pentru orice rude apropiate care locuiesc în locuinta dvs.:
 • toate interesele financiare privind un competitor; și
 • orice interes financiar privind un furnizor sau client dacă aveți vreo implicare în relația Grupului cu furnizorul respectiv sau cu clientul sau in supravegherea oricărei persoane care are o astfel de implicare.
Nu este necesar să dezvăluiți fonduri mutuale tranzacționate public, fonduri index și investiții comune similare, unde nu aveți un cuvânt de spus în ce investiții sunt incluse.

„Interes financiar material” înseamnă orice interes financiar care poate sau poate părea în opinia companiei Grupului a influența judecata dvs.

Nu trebuie să dețineți interese financiare materiale la:

 • un furnizor sau un client dacă aveți vreo implicare în relațiile Grupului cu furnizorul sau client sau supravegheați o persoană care are o astfel de implicare;
 • un concurent al Grupului sau orice afacere care desfășoară activități împotriva intereselor Grupului.

Vi se poate permite să păstrați un interes financiar material într-un concurent, cu condiția să îlfi fost achiziționatți înainte de a vă alătura Grupului, să îl dezvăluițideclarati în scris companiei noastre angajatoare înainte de numirea dvs., iar compania dvs. angajatoare să nu fi formulat obiecții. Proprietatea prealabilă a unui astfel de interes de către un director al unei companii a Grupului trebuie raportată consiliului de administrație și detaliată la următoarea ședință a consiliului.

Dacă aveți vreo îndoială, solicitați îndrumări suplimentare de la consilierul dvs. local LEX.

În afara locului de muncă

Nu trebuie să lucrați pentru sau în numele unui terț fără a dezvălui mai întâi intenția dvs. de a face acest lucru și obținerea aprobării scrise din partea superiorului dvs. ierarhic direct. Dacă sunteți angajat cu normă întreagă, o astfel de muncă nu trebuie să dureze o perioadă semnificativă de timp, sa nu  fie executata in în timpul orelor de lucru si nu ar trebui să afecteze performanțele dvs. sau să intre în conflict în niciun fel cu îndatoririle și responsabilitatea dvs. față de compania Grupului unde lucrati. Unele situații nu sunt niciodată permise, de exemplu, dacă implică:
 • un concurent al oricărei companii din Grup;
 • un client sau furnizor cu care colaborați în timpul activității dvs.

„A lucra pentru sau în numele unui terț” înseamnă a avea un al doilea loc de muncă, în calitate de director sau consultant sau a presta servicii de orice fel pentru orice organizație din afara Grupului (inclusiv organizații caritabile sau non-profit). Nu include munca voluntară neplătită pe care o puteți desfășura în timpul propriu, atât timp cât acest lucru nu interferează cu îndatoririle și responsabilitățile noastre față de Grup.

Oportunitate corporativă

Nu trebuie să utilizați informațiile obținute prin activitatea dvs. sau să profitați de o oportunitate corporativă, pentru câștigul sau beneficiul dvs. personal (sau pentru cei apropiați dvs.), fără a dezvălui în prealabil intenția de a face acest lucru și obținerea aprobării scrise de la superiorul dvs. ierarhic direct.

„Oportunitate corporativă” înseamnă orice oportunitate de afaceri care aparține în mod corespunzător Grupului sau oricărei companii a Grupului.

Trebuie să aveți grijă deosebită dacă aveți acces la „informații privilegiate” relevante pentru prețul valorilor mobiliare în orice companie publică. Consultați ‘Insider Utilizări abuzive ale informațiilor confidențiale și abuzul de piață’ pentru detalii suplimentare.

Cui să vă adresați

Superiorului dvs. ierarhic direct
Conducere la nivel superior
Consilierul dvs. local LEX
Șefului departamentului
Conformitate: ()