Close
 
 

Darowizny pieniężne na cele charytatywne

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

Uznajemy społeczną rolę biznesu i zachęcamy spółki należące do Grupy do wspierania lokalnych społeczności oraz projektów charytatywnych.

Przekazywanie darowizn pieniężnych z właściwych powodów

Spółki należące do Grupy mogą przekazywać darowizny pieniężne na cele charytatywne i podobne rodzaje inwestycji społecznych, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem i nie mają na celu zabezpieczenia niewłaściwej korzyści biznesowej lub innej korzyści.

Spółki należące do Grupy powinny zawsze rozpatrywać wszelkie propozycje przekazania darowizny pieniężnej na cele charytatywne lub podobnych inwestycji społecznych w kontekście swojej ogólnej strategii na rzecz inwestycji społecznych biznesu, z uwzględnieniem Strategicznych ram Grupy dotyczących inwestycji społecznych biznesu.

Weryfikacja reputacji i statusu

Spółki należące do Grupy nie powinny przekazywać żadnych darowizn pieniężnych na cele charytatywne bez sprawdzenia reputacji i statusu odbiorcy.

Przed przekazaniem jakiejkolwiek darowizny pieniężnej, spółki należące do Grupy powinny upewnić się, że odbiorca działa w dobrej wierze i w celach charytatywnych, tak aby darowizna nie została wykorzystana na żadne niewłaściwe cele.

W krajach, w których organizacje charytatywne są zobowiązane do rejestracji, spółki należące do Grupy powinny zweryfikować status rejestracji danej organizacji przed przekazaniem darowizny.

Pełne ewidencjonowanie przekazywanych darowizn pieniężnych

Wszelkie wpłaty na cele charytatywne lub inne inwestycje społeczne biznesu dokonywane przez spółkę należącą do Grupy muszą być w pełni zewidencjonowane w księgach spółki, a jeśli jest to wymagane, umieszczone w ewidencji publicznej przez spółkę lub odbiorcę.

Spółki należące do Grupy powinny zadbać, aby darowizna pieniężna, którą zgłaszają za pośrednictwem działu LEX na potrzeby sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, był zgodny z darowizną pieniężną, którą zgłaszają za pośrednictwem systemu finansowego na potrzeby sprawozdawczości finansowej i ustawowej.

Urzędnicy publiczni

Nie wolno wspierać organizacji charytatywnej urzędnika publicznego na jego prośbę lub za jego zgodą bądź przyzwoleniem w zamian za oficjalne działania, w wyniku oficjalnych działań lub jako sposób wywierania niewłaściwego wpływu na urzędnika publicznego w celu osiągnięcia korzyści przez jakąkolwiek spółkę należącą do Grupy.

Zabrania się przekazywania darowizn pieniężnych na cele charytatywne na rzecz organizacji charytatywnej urzędnika publicznego lub strony trzeciej, takiej jak członek rodziny, znajomy lub współpracownik urzędnika publicznego, w zamian za oficjalne działania, w wyniku oficjalnych działań lub w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na urzędnika publicznego w celu osiągnięcia korzyści przez jakąkolwiek spółkę należącą do Grupy.

Definicję „urzędnika publicznego” można znaleźć w Zasadach dotyczących konfliktów interesów

Z kim rozmawiać?

Bezpośredni przełożony
Kierownictwo wyższego szczebla
Lokalny radca z działuLEX
Kierownik ds. zgodności:
()